Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Subsidieregeling MDIEU

Eind januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) gepubliceerd. Deze regeling heeft als doel sectoren te ondersteunen die investeren in duurzame inzetbaarheid. Daarnaast biedt de regeling ook de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om medewerkers eerder te laten stoppen met werken, wanneer medewerkers niet tot de AOW leeftijd door kunnen werken. De MDIEU loopt van 2021 tot en met 2025 en in totaal is er een bedrag van €964 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling.

De subsidie wordt verleend aan samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau. Een samenwerkingsverband bestaat uit ten minste één werkgeversorganisatie en één werknemersorganisatie. Werkgevers en organisaties binnen de sector kunnen zich aansluiten bij een samenwerkingsverband om van de subsidie gebruik te maken. De samenwerking wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst, die door alle partijen van het samenwerkingsverband ondertekend wordt.

De regeling biedt sectoren de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen voor activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid en voor eerder uittreden. De subsidie moet voor minimaal 25% betrekking hebben op activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De overige 75% mag gericht zijn op vervroegde uitstroom. Deze eis geldt alleen op het niveau van het samenwerkingsverband. Binnen de sectoraanvraag mag een individuele organisatie kiezen voor regelingen voor eerder uittreden, voor activiteiten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, of voor beide.

Van 1 tot en met 26 februari 2021 staat het aanvraagtijdvak open voor sectoranalyses. De sectoranalyse kijkt minstens 5 jaar vooruit en geeft een onderbouwing van de omvang en samenstelling van de sector, en een beschrijving van de problematiek met betrekking tot duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden binnen de sector. Elke sector kan in aanmerking komen voor een vaste vergoeding van €20.000. Het totale beschikbare budget voor de sectoranalyses is vastgesteld op €2.000.000. In het najaar van 2021 volgt een tweede en tevens laatste aanvraagtijdvak voor sectoranalyses. Na de aanvraag van de subsidie heeft het samenwerkingsverband 12 weken de tijd om een sectoranalyse uit te voeren.

In de periode van 2021 tot en met 2025 worden verschillende aanvraagtijdvakken voor subsidie voor activiteitenplannen opengesteld. Het activiteitenplan geeft een beschrijving van de doelstellingen, de beoogde effecten en de doelgroep van de activiteiten waarmee de problematiek uit de sectoranalyse kan worden opgelost. Het eerste aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen wordt opengesteld in juni 2021. Daarna wordt begin 2022, in 2023 en in 2024 een aanvraagtijdvak voor activiteitenplannen opengesteld. In 2023 zal een aanvraagtijdvak specifiek voor arbeidsorganisaties worden opengesteld, tenzij uit de evaluatie blijkt dat het bereik van de regeling voldoende is.

Vragen over de subsidie of hulp nodig bij de aanvraag? Onze consultants helpen graag.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.