Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Subsidieregeling MDIEU in 2023

Met de subsidieregeling Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) wordt tussen 2021 en 2025 €960 miljoen beschikbaar gesteld om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden te faciliteren. Om het bereik van de regeling te vergroten komen er in 2023 aanpassingen

Minister Schouten heeft in een Kamerbrief de voortgang beschreven van de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU). Ook wordt vooruitgekeken naar de MDIEU in 2023 en de mogelijkheden om bedrijven en sectoren de faciliteren die gebruik van de MDIEU willen maken.

Opzet subsidieregeling

Met de subsidieregeling MDIEU wordt tussen 2021 en 2025 €960 miljoen beschikbaar gesteld om duurzame inzetbaarheid te bevorderen en eerder uittreden te faciliteren. De subsidieregeling staat open voor alle sectoren. De aanvraag voor de subsidie kan worden gedaan door samenwerkingsverbanden van sociale partners op sectoraal niveau. Werkgevers binnen de sector kunnen zich aansluiten bij een samenwerkingsverband om van de subsidie gebruik te maken. Sectorale samenwerkingsverbanden kunnen tussen 2021 en 2025 elk jaar een verzoek indienen om subsidie voor een activiteitenplan, wat gebaseerd is op een sectoranalyse.

Voortgangsrapportage

Uit de eerste voortgangsrapportage blijkt dat er tot nu toe voor 53 activiteitenplannen subsidie is verleend aan sectoren die 40-45% van de werkgelegenheid in Nederland vertegenwoordigen. De conclusie is dat de subsidie over het algemeen meer terechtkomt bij sectoren met een relatief groot probleem rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk.

Brede toegankelijkheid van de subsidieregeling is van belang. Daarom is bij de opzet van de MDIEU in 2021 voorzien in de openstelling van een extra tijdvak in 2023 voor individuele bedrijven, tenzij uit onderzoek zou blijken dat de sectorale opzet van de regeling voldoende bereik heeft. Er wordt geconcludeerd dat de subsidieregeling niet voldoende bereik heeft. Samenwerking is niet in alle sectoren eenvoudig en aansluiten bij een aanvraag van een samenwerkingsverband blijkt in de praktijk weerbarstig. Ook het minimumbedrag van de aangevraagde subsidie (€125.000) is voor bepaalde kleine sectoren een belemmering. Andere reden waarom er nog geen subsidie door sectoren is aangevraagd is omdat er geen concrete invulling van het activiteitenplan is gevonden, de administratieve vereisten veel werk kosten, of er nog cao-onderhandelingen lopen.

Plannen 2023

Om het bereik van de regeling te vergroten geeft de Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen aan voornemens te zijn in 2023 de volgende plannen uit te voeren:
– Een extra aanvraagtijdvak voor individuele bedrijven openstellen na de zomer van 2023
– Investeren in duidelijke voorlichting, vooral voor individuele bedrijven
– Het drempelbedrag verlagen (met behoud van voldoende schaalgrootte)
– Verbeteringen doorvoeren t.a.v. ondersteuning bij de aanvraagprocedure
– Actualisatie en uitbreiding van de ‘menukaart’ vanwege de behoefte aan meer inhoudelijke voorbeelden

Minister Schouten geeft aan voor de zomer van 2023 meer informatie te verstrekken over de uitwerking van het extra aanvraagtijdvak waarin ook individuele bedrijven de mogelijkheid krijgen om subsidie aan te vragen.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.