Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Subsidie praktijkleren: ondersteuning van arbeidsperspectief

De Subsidieregeling praktijkleren geldt voor erkende leerbedrijven en komt werkgevers tegemoet in de kosten die zij maken bij de begeleiding van een leerling of student. De regeling is per 1 januari 2014 in het leven geroepen en loopt tot 2023. Deze subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per leerling of student. In verband met de coronacrisis kunnen werkgevers vanaf 1 juni 2020 een voorschot krijgen op de subsidie. We vertellen u er alles over in deze blog.

Tegemoetkoming van de werkgever

Maar wat houdt de Subsidieregeling praktijkleren (SPL) precies in? Het doel van de regeling is het stimuleren van werkgevers om werk- en praktijkleerplaatsen aan te bieden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt elk jaar een budget beschikbaar om dit doel te ondersteunen. Met het bedrag wordt tegemoet gekomen aan de loon- of begeleidingskosten. De regeling richt zich voornamelijk op: 

  • kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem vormt;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Impact van de coronacrisis op de Subsidieregeling praktijkleren

De maatregelen van de Nederlandse overheid in verband met de coronacrisis, hebben voor gedwongen sluiting van een aantal werkgevers gezorgd. Ook hebben een aantal werkgevers op eigen initiatief de deuren gesloten. Het werk kon bijvoorbeeld niet op een verantwoorde manier worden voortgezet. Om de werkgever tegemoet te komen en het aanbod van mbo praktijkleerplaatsen te stimuleren, is sprake van twee aanvullende regelingen:

  1. Volledige uitkering subsidiebedrag 

In de regel is de hoogte van de Subsidieregeling praktijkleren afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student (beroepsbegeleidende leerweg-student) begeleidt. De weken waarin BBL-studenten niet begeleid konden worden door (gedwongen) sluiting tot en met 19 mei 2020, zullen in dit geval niet in mindering worden gebracht.  

  1. Voorschot SPL voor mbo-praktijkleerplaatsen

Vanaf 1 juni 2020 kunnen werkgevers een voorschot op de Subsidieregeling praktijkleren aanvragen. Deze regeling geldt specifiek voor mbo-praktijkleerplaatsen; alleen erkende leerbedrijven kunnen aanspraak maken op het voorschot. Het bedrag is de gehele maand juni aan te vragen. Voor het aanvragen gelden een aantal voorwaarden: 

  • Er kan een voorschot op de definitieve subsidie worden aangevraagd voor studiejaar 2019/2020, als beroepspraktijkvorming-begeleiding is gegeven in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020.
  • De ingediende voorschotaanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de gegevens die de onderwijsinstelling bij DUO heeft geregistreerd.
  • Voor het voorschot zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als voor de reguliere subsidiegelden.
  • Wanneer een voorschot wordt aangevraagd, moet uiterlijk 16 september 2020 om 17:00 een definitieve aanvraag voor de Subsidieregeling praktijkleren zijn ingediend. 

Leven lang arbeidsperspectief

Met behulp van de subsidie worden meer studenten en leerlingen beter opgeleid én doen zij meer praktijkervaring op. Dit draagt onder andere bij aan een verlaging van de drempel naar de arbeidsmarkt. Dit is één van de manieren waarop u als werkgever mee kunt werken aan het arbeidsperspectief van deze groepen. 

Wilt u meer weten over (het vergroten van) arbeidsperspectief? Op 22, 23 en 24 september 2020 organiseren wij het Future Fit Congrestival, vol kennis, inspiratie en fun. Er komen professionals van Robidus en vele gastsprekers aan het woord. Dit alles organiseren wij online, zodat u veilig deel kunt nemen. Dinsdag 22 september trappen wij het Congrestival af met het thema: ‘Leven lang arbeidsperspectief’.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.