Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Snel groeiende organisaties lopen grotere sociale zekerheidsrisico’s op

Door de focus op ontwikkeling van de eigen business en bijstelling van de organisatie-inrichting door stijgend aantal werknemers is de agenda van de HR verantwoordelijke binnen een snel groeiende organisatie goed gevuld.

Risicomanagement rondom verzuim, arbeidsongeschiktheid krijgt dan niet de aandacht die het nodig heeft. Rafael Markus van Robidus ziet dan ook vaak dat dit op langere termijn een struikelblok wordt voor die organisaties.

“Het is logisch dat je als groeiend bedrijf je richt op de ontwikkeling van je organisatie. Personeel is in die groeifase vaak heel betrokken, waardoor verzuim geen issue is. Tot een bepaald moment, dan zie je het bij de meeste bedrijven mis gaan” vertelt Rafael.

Arbeidsongeschikte werknemers

Ook al is het verzuim laag, elke organisatie krijgt te maken met arbeidsongeschiktheid. Zeker snel groeiende organisaties leggen veel druk bij de werknemers op presteren, waarbij wij zien dat na verloop van tijd mentale klachten ontstaan.

De kosten van arbeidsongeschikte werknemers worden bij de werkgever neergelegd gedurende een periode van maximaal 12 jaar. Dit zijn kosten waar geen productiviteit tegenover staat.

“Ik zie dat met name snel groeiende bedrijven vaak denken “dit overkomt ons niet”, maar dat is niet realistisch” stelt Rafael. Bovendien zijn veel organisaties zich onbewust van de financiële risico’s.

Praktijkvoorbeeld

Paul ziet zijn organisatie snel groeien door toenemende vraag vanuit het binnen- en buitenland. Hij krijgt vanuit zijn HR-afdeling mee dat het intern niet altijd even makkelijk is met deze vraag mee te groeien. Personeel is schaars en de druk op het eigen personeel wordt verhoogd. Volgens HR Manager Irene, zie je mede hierdoor medewerkers uitvallen met verschillende mentale klachten. “Ook zien we langdurige dossiers doorstromen naar de WIA. Verzuimbegeleiding is complex en neemt veel tijd in beslag. Je merkt dat je als HR om deze reden veel tijd bezig met brandjes blussen. Je wil als HR-afdeling juist bezig zijn met de strategische thema’s zoals inzetbaarheid, om te voorkomen dat medewerkers (langdurig) uitvallen”. Door het oplopende verzuim en aanvragen van WIA-uitkeringen nemen de kosten voor Paul zijn organisatie toe. “Sociale lasten zoals de WIA zijn voor ons moeilijk te overzien. Elk jaar ontvangen we rond december een beschikking van de Belastingdienst met hierin opgenomen de gedifferentieerde premiekosten voor volgend jaar. Dit is lastig voor ons om te budgetteren, omdat elk jaar de premies fors kunnen verschillen”.

Ondersteuning Robidus

Via een bestaande klant kwam Paul in contact met Robidus. Rafael herinnert zich zijn eerste bezoek aan Paul nog goed. “Ik was onder de indruk van zijn ondernemerschap, met name wat hij in korte tijd had neergezet. Uiteraard sprak ik ook Irene, die mede door de onstuimige groei overliep van werkzaamheden op tal van strategische thema’s”. Rafael stelde voor om de acties op het gebied van Sociale Zekerheid, die heel tijdrovend zijn, voor haar op te pakken. “Het vakgebied Sociale Zekerheid is complex en heel specialistisch. Ik ervaar telkens weer dat ondernemers hier tegenaan lopen en dit zelf vaak niet goed genoeg inrichten binnen hun bedrijfsvoering. Enerzijds heeft dat met een gebrek aan tijd en kennis te maken en soms met een gebrek aan de juiste focus. Men realiseert zich vaak niet wat voor impact en financiële gevolgen dit kan hebben”.

Samen met zijn collega’s uit de diverse kennisdisciplines, heeft Rafael een analyse gemaakt. Hierin werd het bedrijf in kaart gebracht en werden de risico’s blootgelegd. Zo bleek o.a. dat de SV-administratie niet compliant was, waardoor boetes onvermijdelijk waren. Daarnaast bleek ook dat ze een aantal subsidies mis liepen. Ook is er een financieringsonderzoek uitgevoerd om een weloverwogen keuze te maken inzake het eigenrisicodragerschap WGA en Ziektewet ten opzichte van het publieke bestel. Voor zijn gevoel heeft Rafael echter het meeste verschil gemaakt met het vormgeven van het inzetbaarheidsbeleid, om zo de risico’s van uitval te beperken en daarmee onnodige kosten te voorkomen. Door het nieuwe beleid zijn werknemers mentaal en fysiek sterker voor de uitoefening van hun functie en voor de arbeidsmarkt.

Rafael tot slot: “Geweldig om te zien hoe we ook bij groeiende organisaties een steentje kunnen bijdragen. Een tevreden klant is toch waarvoor je het uiteindelijk allemaal doet!”.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.