Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Robidus wint rechtszaak facturatie UWV uitvraag

De Centrale Raad van Beroep heeft bepaald dat UWV geen kosten in rekening mag brengen voor de uitvraag van een arbeidsgehandicapte status van een specifieke werknemer.

Voor werknemers met een arbeidsgehandicapte status gelden specifieke subsidies en/of compensatieregelingen. De overheid wil hiermee bereiken dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans krijgen op de arbeidsmarkt. Robidus benut deze regelingen namens honderden werkgevers.

Om gebruik te maken van zo’n regeling dient eerst vastgesteld te worden of een werknemer onder de doelgroep valt. Dit kan alleen maar door bij UWV na te vragen of de betreffende werknemer een zogenaamde arbeidsgehandicapte status heeft. Alleen met een bevestiging van de status door UWV kan de subsidie aangevraagd of de compensatieregeling toegepast worden.

Deze arbeidsgehandicapte uitvraag bij UWV was kosteloos tot 1 januari 2015. Daarna werd er euro 25,- per uitvraag in rekening gebracht.

Overigens ontbrak het hierbij aan uniform beleid. Want de opvraag van een verklaring voor toepassing Loonkostenvoordeel en premiekorting ouderen zijn kosteloos.

Juridische procedure

Robidus heeft bezwaar gemaakt tegen deze facturatie vanuit UWV voor de opvraag arbeidsgehandicapte status. Dit mondde uit in een juridische procedure tot aan de Centrale Raad van Beroep. Dit beroepsorgaan stelde op 16 mei 2019 dat er geen wettelijke grondslag is voor het in rekening brengen van kosten voor een status uitvraag. UWV heeft derhalve onterecht vanaf 1 januari 2015 kosten berekend.

Wat betekent dit voor u?

Volgt er een factuur op een uitvraag arbeidsgehandicapte status, dan kunt u zich beroepen op deze uitspraak. De in het verleden betaalde facturen kunt u terugvorderen.

Beperk inkomstenterugval

Wat vindt u in deze whitepaper?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.