Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Elke werknemer heeft recht op re-integratie begeleiding

Robidus begeleidt werknemers bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit doen we onder andere voor ZW-uitkeringsgerechtigden van onze opdrachtgevers die ZW-eigenrisicodrager zijn. Bij de uitvoering van de Ziektewet zijn we gehouden aan wettelijke regels, maar zeker ook aan onze eigen gedragscode waarbij gelijke behandeling met respect voor het individu voorop staat.

De Robidus casemanager, oftewel de re-integratiebegeleider, is verantwoordelijk voor het gehele proces, de begeleiding daarvan en dient te zorgen voor de opbouw en de juistheid van het re-integratiedossier, zoals vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. Daarnaast is de casemanager het aanspreekpunt van de ex-werknemer, de bedrijfsarts, interventionisten en UWV. De casemanager stelt in overleg met de ex-medewerker een Plan van Aanpak op dat de adviezen van de bedrijfsarts vertaalt naar concrete afspraken. De casemanager zal de voortgang van dit Plan van Aanpak regelmatig toetsen bij de ex-medewerker. Bijstelling is, op basis van gewijzigde omstandigheden, mogelijk.

Re-integratie begeleiding

Naast het recht op re-integratie begeleiding, kan de betrokkene zelf aangeven wanneer hij weer (volledig) aan de slag kan. Ook kan de bedrijfsarts aangeven dat een uitkeringsgerechtigde weer aan het werk kan. Mocht de uitkeringsgerechtigde het niet eens zijn met de beslissing van de bedrijfsarts dan kan de betrokkene hiertegen bezwaar maken. Via onder andere de website ZWservices informeren we ZW-uitkeringsgerechtigden hierover.  

Gedragscode

De dienstverlening van Robidus is gebaseerd op ons MVO-beleid en heeft als uitgangspunt “optimale arbeidsparticipatie” voor iedereen. Wij geloven dat iedereen, naar zijn individuele mogelijkheden en beperkingen, in staat moet zijn in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Een sociaal vangnet is daarbij cruciaal voor degenen die (tijdelijk) niet in staat zijn deel te nemen aan het arbeidsproces. De tarifering van onze dienstverlening en de beloning van onze medewerkers zullen altijd overeenkomstig deze bedrijfsprincipes zijn.

Gelijke behandeling met respect voor het individu is belangrijk voor Robidus als werkgever én als uitvoerder van de sociale zekerheid. Lees meer over de uitvoering van de Ziektewet in onze whitepaper.

Whitepaper - effectief verzuim terugdringen

Wat vindt u in deze whitepaper?​

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.