Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Prinsjesdag 2021: belangrijke punten op een rij

Afgelopen 23 september was het weer de derde dinsdag van september: Prinsjesdag. Het herstel van de economie gaat, met het oog op de coronacrisis, sneller dan verwacht. Het Centraal Planbureau voorziet een groei van 3,5%. Daarnaast ligt het aantal vacatures hoger dan het aantal werklozen en is de werkloosheid gedaald. Ook is, mede door de overheidssteun, het aantal faillissementen op het laagste niveau van de afgelopen 20 jaar. Per 1 oktober 2021 eindigen de verschillende fiscale (steun)maatregelen waaronder: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 

Dit getal ligt een stuk lager dan men aanvankelijk had verwacht. De verwachting was namelijk dat in ieder geval Het kabinet heeft als doel voor 2022 om de arbeidsmarkt te versterken door de lasten op arbeid te verlagen. Ook wordt de zelfstandigenaftrek versoberd om het verschil tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen. Wat zijn andere gevolgen voor u als werkgever? We hebben een aantal belangrijke veranderingen rondom sociale zekerheid voor u op een rijtje gezet.

Gedifferentieerde Aof-premie

Per 1 januari 2022 wordt de Aof-premie gedifferentieerd. Er komen 2 categorieën: 

  • kleine werkgevers met een loonsom tot en met 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar, en 
  • grote werkgevers met een loonsom groter dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer per jaar.

STAP-budget

Naar verwachting start per 1 maart 2022 het STAP-budget. In het kader van de STAP-regeling wordt een regeling scholingsadviezen uitgewerkt (bekostigd uit de beschikbare middelen van het STAP-budget).

Voorlopige SV premies 2022

De voorlopige SV premies voor 2022 zijn gepubliceerd. De Awf premie wordt in 2022 verlaagd. De Aof premie is een gemiddelde. 

  • Awf laag: 2,2%
  • Awf hoog: 7,2%
  • Ufo: 0,68%
  • Aof: 6,76%
  • Whk: 1,52%

De definitieve premies worden in oktober 2021 vastgesteld.

Ontwikkelingen WIA

Er gaat een evaluatie plaatsvinden van de criteria om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering, specifiek gericht op medewerkers met loonkostensubsidie. De huidige vorm van de WIA-beoordeling doet geen recht aan de mogelijkheden van deze medewerkers om te participeren op de arbeidsmarkt. Aanpassingen op de criteria vinden op z’n vroegst plaats per 2022. 
Het kabinet heeft besloten extra te investeren in scholing van mensen met een WGA-uitkering. De komende 2 jaar gaat UWV vaker scholing aanbieden en experimenteren met nieuwe vormen van scholing. Zo worden er voor mensen met taalproblemen pilots gestart met op werk gerichte taaltrainingen.

Subsidieregeling praktijkleren

Er is tot en met 2026 budget opgenomen voor de uitvoering van de Subsidieregeling praktijkleren. Budget voor Subsidieregeling praktijkleren wordt voor de studiejaren vanaf 2019-2020 tot en met 2023-2024 verhoogd met € 0,6 miljoen per jaar om de sectoren landbouw, horeca en recreatie tegemoet te komen.

Actieplan Stages en leerbanen

Actieplan Stages en leerbanen wordt met één jaar verlengd. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) besteedt in dit actieplan extra aandacht aan jongeren in een kwetsbare positie.

Thuiswerkvergoeding

Vanwege COVID-19 worden werknemers die hun werkzaamheden vanuit huis kunnen verrichten geacht daadwerkelijk thuis te werken. Ook na de versoepelingen is de verwachting dat een substantieel deel van de werknemers nog steeds deels thuis zal werken. Veel werkgevers hebben aangegeven een vergoeding aan de werknemer te willen geven voor de extra kosten die hieraan verbonden zijn: volgens het Nibud gemiddeld € 2,00 per dag. Om de werkgever hierin tegemoet te komen wil het kabinet een gerichte vrijstelling introduceren.

Vaststelling vrije ruimte

In het Belastingplan 2022 is de verruiming van de vrije ruimte definitief vastgesteld voor het jaar 2021. De vrije ruimte stijgt over de eerste €400.000 van 1,7% naar 3% van de loonsom van de werkgever. In 2022 zijn er geen aanpassingen en gaat de vrije ruimte weer terug naar 1,7%.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.