Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Premiedifferentiatie WW

Op 1 januari 2020 trad de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. De maatregelen in de WAB moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om medewerkers een vast dienstverband aan te bieden als de aard van het werk dit mogelijk maakt.

De WAB maakt flexibele arbeid duurder, onder andere door aanpassingen in de WW-premie.

Hoge en lage WW-premie 

Voor de WW-premie gaat een hoog en laag tarief gelden. Dit tarief zal niet zoals nu worden vastgesteld op basis van de sector waarin de werkgever is ingedeeld, maar op basis van de contractsoort van de medewerker. Het verschil tussen de hoge en lage premie is 5%. De percentages voor 2020 zijn 2,94% en 7,94%. 

Het uitgangspunt is dat voor medewerkers met een schriftelijk vast contract met vaste urenomvang de lage WW-premie toegepast mag worden. De hoge premie geldt voor tijdelijke contracten en vaste oproepcontracten. Uitzondering zijn BBL’ers en jongeren onder de 21 jaar die gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werken. Daar mag de lage premie voor worden toegepast. Deze beoordeling moet per loonaangiftetijdvak worden gedaan.

De WAB verplicht de werkgever om op de loonstrook te vermelden of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, of er wel of geen sprake is van een oproepovereenkomst en of de arbeidsovereenkomst schriftelijk is overeengekomen. In de loonaangifte geven werkgevers op de juiste wijze aan of er sprake is van de lage of de hoge WW-premie.

Voorwaarden lage premie

De lage premie mag worden toegepast bij medewerkers met een schriftelijk vast contract met vaste urenomvang, tenzij er sprake is van een oproepcontract. De schriftelijke overeenkomst moet door beide partijen ondertekend zijn en in de loonadministratie bewaard worden. 

In een aantal gevallen is geen schriftelijke overeenkomst (meer) aanwezig, maar is de medewerker al wel langere tijd in dienst. Of is bij de overgang naar onbepaalde tijd alleen een verlengingsbrief gestuurd die niet door beide partijen ondertekend is. In die gevallen is de hoge WW-premie verschuldigd. Er is immers geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanwezig. 

Indien de werkgever in die gevallen toch de lage WW-premie wil toepassen, kan een addendum gebruikt worden. De Belastingdienst stelt daaraan de volgende voorwaarden:

  • Werkgever en medewerker hebben het schriftelijke addendum ondertekend;
  • uit het addendum blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is;
  • de werkgever bewaart het addendum bij de loonadministratie.

Uitstel administratieve verplichtingen 

Op 9 december 2019 heeft minister Koolmees laten weten dat werkgevers 3 maanden extra de tijd krijgen voor administratieve verplichtingen rond WW-premie. Werkgevers mogen de lage WW-premie afdragen, ook als de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) nog niet schriftelijk is vastgelegd, of als de arbeidsovereenkomst of het addendum nog niet door beide partijen is ondertekend. In zulke situaties kunnen werkgevers in de loonaangifte de indicatierubriek ‘schriftelijke arbeidsovereenkomst’ vullen met ‘ja’. Deze coulance geldt alleen voor arbeidsovereenkomsten van werknemers die voor 1 januari 2020 in dienst zijn getreden. Voor andere arbeidsovereenkomsten geldt de coulance niet.

Herziening lage premie

Natuurlijk kan er af en toe sprake zijn van overwerk. Bij de lage premie mogen maximaal 30% meer uren in een kalenderjaar worden verloond dan de vaste arbeidsomvang. Wanneer meer wordt verloond moet alsnog met terugwerkende kracht de hoge premie betaald worden. 

Ook indien het vaste dienstverband uiterlijk 2 maanden na aanvang wordt beëindigd, is er sprake van een herzieningssituatie waarbij alsnog met terugwerkende kracht de hoge premie zal moeten worden betaald. 

Download onze whitepaper over de WAB voor meer informatie over de Premiedifferentiatie WW.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.