Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Pas op met voorschot op WIA-beoordeling

Na 104 weken ziekteverzuim volgt een WIA-beoordeling. Hierin wordt bepaald of, en in welke mate, iemand arbeidsongeschikt is. De loondoorbetalingsverplichting voor de werkgever vervalt automatisch na deze 104 weken. Maar het is dan niet altijd duidelijk welke WIA-uitkering de werknemer krijgt. Wat betekent het voor de zieke werknemer als de WIA-beoordeling pas na die 104 weken plaatsvindt?

Alhoewel er wettelijke termijnen zijn waarbinnen UWV op WIA-aanvragen dient te reageren, hebben zij het recht deze termijn te verlengen. Het UWV stuurt dan een brief met daarin de nieuwe termijn waarbinnen de beslissing wordt genomen.

Melding te late beslissing 

Reageert UWV niet op de WIA-beoordeling binnen de hernieuwde afgesproken termijn? Dan kan de WIA-aanvrager UWV dwingen om alsnog binnen twee weken te reageren. Dit gebeurt met een ‘Melding te late beslissing’. Volgt er nog geen tijdige reactie? Dan is UWV gehouden een vergoeding te betalen voor elke dag dat de termijn wordt overschreden, met een maximum van ruim € 1.400,-.

Voorschot WIA-uitkering

Het verlengen van deze termijn heeft financiële consequenties voor de WIA-aanvrager, daarom kan UWV een voorschot op de WIA-uitkering uitbetalen. Het verschil tussen dit voorschot en de -later- vastgestelde WIA-uitkering wordt uiteindelijk verrekend. Is het voorschot te hoog? Dan dient er terugbetaald te worden en andersom geldt dat het te weinig ontvangen bedrag uitbetaald wordt.

Vooral de terugvordering leidt nog wel eens tot zeer schrijnende situaties. Om financiële problemen te voorkomen, is het raadzaam om UWV te vragen zo spoedig mogelijk te reageren op een WIA-aanvraag. Overigens kent de overheid een kwijtscheldingsregeling voor deze schrijnende situaties.

Praktijkvoorbeeld WIA-beoordeling

Marieke gaat na acht maanden dienstverband ziek uit dienst. Haar werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet en de WGA. Daarom betaalt hij na uitdiensttreding de Ziektewet-uitkering aan Marieke tot 104 weken na haar eerste ziektedag. De werkgever helpt Marieke bij het invullen van de WIA-aanvraag en ze levert deze na 94 weken ziekteverzuim in bij UWV. Na enkele weken ontvangt ze van UWV bericht dat door drukte de behandeling van de WIA-beoordeling langer duurt. Ze ontvangt een voorschot van 70% van haar laatstverdiende loon.

Marieke ontvangt al een half jaar lang het voorschot van UWV wanneer de WIA-beoordeling op haar deurmat valt. De beschikking luidt: minder dan 35% arbeidsongeschikt. Het gevolg van deze beoordeling is dat ze geen recht heeft op een WIA-uitkering. Wel zou ze recht kunnen hebben op een WW-uitkering. Echter, Marieke heeft haar maximale WW-rechten al benut. Eventueel zou Marieke, op basis van haar thuissituatie, recht kunnen hebben op een bijstandsuitkering. Een paar dagen na de WIA-beoordeling wordt het bedrag aan teveel betaalde voorschotten teruggevorderd. Met als gevolg dat Marieke een flinke schuld heeft opgebouwd, maar geen inkomen om dit terug te betalen.

Goed werkgeverschap

Uiteindelijk zijn deze financiële consequenties voor de (voormalig)werknemer. Het getuigt van goed werkgeverschap als u de werknemer in deze situatie begeleidt en waarschuwt.

Aanvulling 30 augustus 2021

Minister Koolmees heeft aangekondigd tot eind 2022 geen WIA-voorschotten meer terug te vorderen. Lees meer.

Whitepaper - Beperk inkomensterugval van uw werknemer

Whitepaper WIA | Het inkomen van arbeidsongeschikten

Download gratis onze whitepaper over de WIA. Lees hier alles over inkomensrisico’s bij arbeidsongeschiktheid, uitkeringen op basis van de WIA-beoordeling, het voorkomen van inkomensterugval van uw medewerkers én wat collectieve verzekeringsoplossingen u bieden.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.