Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Overheid stimuleert mobiliteit

De coronacrisis zorgt ervoor dat bepaalde sectoren ongekende groei meemaken zoals internetwinkels, bezorgdiensten en supermarkten.  Bedrijven in andere sectoren vielen bijna stil. Faillissementen in deze branches lijken onvermijdelijk. Het kabinet wil werknemers  die in onzekerheid verkeren over hun baan, passende begeleiding bieden bij het zoeken naar nieuw werk en inkomen.

Het kabinet, werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties, UWV, gemeenten en scholen gaan hiervoor intensief samenwerken. In totaal heeft het kabinet 683 miljoen euro gereserveerd voor ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk.

Van werk naar werk

Het doel van de regeling is dat mensen, waar het kan, direct naar nieuw werk gaan en dat zij daarbij waar nodig gericht geholpen worden. Bijvoorbeeld werkgevers en vakbonden kunnen bij een grootschalige reorganisatie hier afspraken over maken. Ook wordt door het UWV bij aanvraag WW-uitkering gekeken wat iemand nodig heeft om weer snel richting werk te gaan.

Regionale mobiliteitsteams

Sommige mensen kunnen met weinig hulp hun weg vinden. Anderen hebben meer hulp nodig, zoals mensen die erg lang bij één werkgever hebben gewerkt, mensen met een arbeidshandicap en mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Regionale mobiliteitsteams, waarin UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties en vakbonden samenwerken, gaan die hulp coördineren. Zij bieden begeleiding en advies bij de zoektocht naar werk en helpen zo nodig met bij- of omscholing. Zij kunnen ook al hulp bieden vóórdat iemand aanspraak maakt op een uitkering.

Bij- of omscholing

Mensen die hun vaardigheden willen bijwerken om hun huidige werk te behouden of aan een nieuwe baan te beginnen, hebben passende bij- of omscholing nodig. Met bijna 200 miljoen euro financiert het kabinet ontwikkeladviezen en kosteloze scholing voor werkenden en werkzoekenden, betaalt het kabinet mee aan uitgebreidere trajecten die werkgevers organiseren voor mensen die starten in een nieuwe baan, en subsidieert het kabinet sectoren en sociale partners om maatwerktrajecten op te zetten. Dit budget is bedoeld als aanvulling op de al bestaande mogelijkheden voor scholing bij werkgevers, O&O-fondsen en gemeenten en is gericht op mensen die zelf de route op de arbeidsmarkt goed kunnen vinden.

Van school naar werk

De overgang van school naar werk is door de coronacrisis lastiger geworden. Sommige jongeren hebben hier specifieke begeleiding bij nodig. hierbij aan jongeren zonder startkwalificatie, voortijdig schoolverlaters, jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond kennen een moeilijke start. Scholen en gemeenten krijgen 346 miljoen euro om jeugdwerkloosheid te voorkomen door jongeren te stimuleren langer door te leren of te begeleiden naar passend werk.

Whitepaper benutten regelgeving

Wat vindt u in deze whitepaper?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.