Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Ouderschapsverlof in 2022: 7 stellingen op een rij

Per augustus 2022 hebben ouders recht op 9 werkweken betaald ouderschapsverlof, mits dit wordt opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Zowel de vader als de moeder krijgen hiermee meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Samen kunnen zij bewuste keuzes maken over de verdeling van werken en zorgen.

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse overheid diverse wetten ingevoerd met als doel om beide ouders een even grote rol te geven in de opvoeding van een kind. Zo is in 2019 het kraamverlof uitgebreid naar 5 dagen en is de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) in werking getreden. In 2020 werd hier het aanvullend geboorteverlof aan toegevoegd. En nu in 2022 ook het ouderschapsverlof. Aan de hand van 7 stellingen zetten we de belangrijkste veranderingen voor u en uw werknemers op een rij.

‘Als werknemer krijgt u 70% van het maximale dagloon betaald’

Niet waar: de ouder ontvangt vanuit UWV inderdaad een vergoeding van 70% van het dagloon, maar niet meer dan 70% van het maximumdagloon. De werkgever kan hiervoor een uitkering aanvragen bij het UWV.

‘Uw werknemers hebben altijd recht op betaald ouderschapsverlof’

Niet waar: werknemers moeten aan de volgende eisen voldoen: 1) de werknemer is in loondienst, 2) het kind moet op 2 augustus 2022 jonger zijn dan 1 jaar of 3) bij adoptie- en pleegouderschap is er recht op betaald ouderschapsverlof als het kind jonger is dan 8 jaar.

‘Werknemers krijgen voor ieder kind 9 weken betaald ouderschapsverlof’

Waar: als er sprake is van meerdere kinderen bestaat voor de ouders voor ieder van de kinderen een afzonderlijk recht op betaald ouderschapsverlof. Bevallen de ouders van een twee- of drieling? Dan hebben zij recht op 18 of 27 weken betaald ouderschapsverlof.

‘Door dit ouderschapsverlof vervalt het recht op 26 weken ouderschapsverlof’

Niet waar: ouders mogen dit allebei opnemen. Nemen ouders de eerste 9 weken betaald verlof op in het eerste levensjaar? Dan kunnen zij de overige 17 weken ouderschapsverlof opnemen tot het achtste levensjaar van het kind.

‘Als werkgever mag u het betaald ouderschapsverlof weigeren’

Niet waar: als werkgever mag u het betaald ouderschapsverlof alleen weigeren op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Dit moet u wel 4 weken voor de ingangsdatum laten weten. Daarnaast mag uitstel er niet toe leiden dat uw werknemers geen 9 weken betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen in het eerste levensjaar.

‘Werknemers vragen het ouderschapsverlof 2 maanden van te voren aan’

Waar: het aanvragen van het betaald ouderschapsverlof dient de werknemer 2 maanden voorafgaande aan de start van het betaald ouderschapsverlof bij de werkgever te doen. Als het verlof is opgenomen, vraagt de werkgever vervolgens de uitkering aan bij UWV.

‘Tijdens het ouderschapsverlof bouwen werknemers vakantiedagen op’

Waar: de werknemer ontvangt over de periode van het betaald ouderschapsverlof een uitkering vanuit het UWV via de werkgever. Derhalve blijft de werknemer recht houden op opbouw van de wettelijke vakantiedagen gedurende het betaald ouderschapsverlof. Op basis van de cao of arbeidsovereenkomst kunnen afwijkende afspraken aan de orde zijn.

WIEG whitepaper

Wat vindt u in deze whitepaper?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.