Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Investeer in het arbeidsperspectief van werknemers

Sinds het begin van de coronacrisis maken werknemers zich zorgen over hun baan. Uit onderzoek blijkt dat dit voor 47% van werkend Nederland een extra stimulans is om zichzelf te blijven ontwikkelen. Daarom is het voor werkgevers nu belangrijker dan ooit om werknemers hierbij te ondersteunen. Denk aan: een loopbaancoach of een persoonlijk opleidingsbudget. Benut u hier de bijpassende subsidies voor?

Mede door subsidies van de overheid kunnen werknemers werken aan hun ontwikkeling. Volgens Robidus een cruciaal onderdeel van arbeidsperspectief: ‘in staat zijn om, nu en in de toekomst, in je eigen inkomen te kunnen voorzien’. Weinig werknemers beoefenen hun hele leven één functie. Door technische ontwikkelingen of doordat fysiek zware arbeid niet altijd vol te houden is tot aan een pensioen. Werknemers moeten daarom investeren in bij- of omscholing, zodat ze perspectief op arbeid houden. Draag hier als werkgever aan bij.

Investeren in ontwikkeling met STAP-budget

Vanaf 1 januari 2022 introduceert de overheid het STAP-budget; wat staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie. De naam zegt het al: met dit budget kunnen werknemers een sterkere positie op de arbeidsmarkt creëren. Een subsidiebedrag van € 1.000,- en beschikbaar voor alle werknemers, ongeacht opleidingsniveau, van 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd. Werknemers kunnen een opleiding, training of cursus volgen. Zo hebben ze meer kans om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

Subsidie praktijkleren: arbeidsperspectief voor leerlingen

Met de Subsidieregeling praktijkleren (SPL) worden werkgevers gestimuleerd om werk- en praktijkleerplaatsen aan te bieden. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt dit budget jaarlijks beschikbaar en bedraagt maximaal € 2.700 per leerling. Op deze manier wordt de drempel naar de arbeidsmarkt voor leerlingen verlaagd. Ze krijgen eerder de kans om ervaringen op te doen in het werkveld, wat uiteraard bijdraagt aan zijn of haar arbeidsperspectief.

Met het bedrag wordt tegemoet gekomen aan de loon- of begeleidingskosten. De regeling richt zich voornamelijk op: 1) kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem vormt, 2) studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en 3) wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Belang van ontwikkeling werknemers

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar het belang van ontwikkeling bij werknemers. Prof. Dr. Nick van Dam is erkend onderzoeker op gebied van (corporate) leren. Hij legt uit: “Als je leert heb je meer mogelijkheden om allerlei soorten activiteiten in je werk te doen of ander werk te zoeken. Als je niet of in beperkte mate leert, kom je vast te zitten in een rol en zijn er weinig mogelijkheden om iets anders te doen in je leven. Dan blijf je in dezelfde baan zitten. Nu zijn er mensen die daar tevreden mee zijn, maar toch blijkt dat mensen die zich blijven ontwikkelen veel gelukkiger zijn dan mensen die dat niet doen.” 

Daarnaast zitten er voor u als werkgever ook voordelen aan investeren in ontwikkeling. Werknemers die zich blijven ontwikkelen zorgen voor groei in uw organisatie, verhogen de kwaliteit van producten of diensten en zorgen voor een betere concurrentiepositie. Verder blijkt dat werknemers gemotiveerder en loyaler zijn als ze weten dat een werkgever in ze investeert én maakt het u als werkgever aantrekkelijker voor nieuw personeel.

Investeren in ontwikkeling én gebruik maken van subsidies?

Onze specialisten helpen u verder!

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.