Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Onderzoek naar AVG-regels bij verzuim

De AVG heeft geleid tot meer bewustzijn over privacy en bescherming persoonsgegevens, maar naleving van de regels wordt als ingewikkeld ervaren. Suggestie is om de uitleg praktischer en toegankelijker te maken. Dit is de conclusie van een onderzoek, in opdracht van de overheid, naar de praktische toepasbaarheid van de AVG bij arbodiensten en ondernemingen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat er sinds de inwerkingtreding van de AVG binnen organisaties kritischer wordt gekeken naar welke gegevens wel en welke niet noodzakelijk zijn om te vermelden en verwerken. Het toenemende bewustzijn heeft geleid tot aanscherpingen binnen het privacybeleid. Daarnaast wordt er meer aandacht op gegevensbescherming gevestigd in de vorm van voorlichting, aanpassingen in verzuimsystemen en aanstelling van een functionaris gegevensbescherming.

De ervaring met de beleidsregels van de Autoriteit Persoonsgegevens met betrekking tot gegevensverwerking zijn wisselend. Het wordt als positief ervaren dat er in de beleidsregels meer duidelijkheid wordt gegeven over specifieke situaties van medewerkers, re-integratie en privacywetgeving. Wel wordt aangegeven dat in bepaalde gevallen de beleidsregels niet makkelijk toepasbaar zijn in de praktijk. Zo geven werkgevers aan dat de beleidsregels een goede en tijdige verzuimbegeleiding beperken. Sommige medewerkers zouden de zorgvuldigheid met de beleidsregels zien als minder interesse in de mens.

Wat mag wel?

Daarnaast blijkt dat werkgevers zich niet altijd aan de regels houden. Nog steeds wordt er door diverse werkgevers naar de medische achtergrond van de ziekte bij medewerkers gevraagd terwijl dit niet is toegestaan. Werkgevers geven aan baat te hebben bij meer praktische handvaten over wat wel mag, in plaats van de regels waarin wordt aangegeven wat er allemaal verboden is.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Whitepaper effectief verzuim terugdringen

Download onze whitepaper Verzuim en ontdek de AVG-regels

Mag u een zieke werknemer vragen naar de duur van verzuim? Of mag u nagaan of het te maken heeft met een arbeidsongeval? De specialisten van Robidus geven in onze whitepaper Verzuim antwoord op deze vragen. In een duidelijk overzicht ontdekt u welke vragen u mag stellen en welke informatie u mag uitvragen bij een bedrijfsarts of arbodienst.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.