Nieuws

NOW 2de tranche

Het noodpakket aan maatregelen zoals het kabinet deze heeft opgesteld loopt op 31 mei 2020 af. Gebleken is dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt van de diverse regelingen die zijn opgenomen in het noodpakket. Zo hebben ongeveer 114.000 werkgevers met in totaal 1,9 miljoen medewerkers gebruik gemaakt van de NOW-regeling. De economie en samenleving hebben het zwaar, langzaam wordt duidelijk dat we dit jaar op een forse recessie afstevenen. Daarom heeft het kabinet besloten om een aantal maatregelen uit het eerste noodpakket met 3 maanden te verlengen.

Verlenging NOW-regeling

De NOW-regeling zal met de duur van 3 maanden worden verlengd tot 31 augustus. Hierdoor zal de tweede tranche inwerkingtreden die loopt vanaf 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Het doel van de NOW blijft ongewijzigd, het moet voor werkgevers mogelijk blijven, bij een terugval in omzet van ten minste 20%,  zoveel mogelijk medewerkers in dienst te houden. De tweede tranche is een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus en de aanvraag zal hoogstwaarschijnlijk vanaf 6 juli 2020 mogelijk zijn. Bij gebruikmaking van de tweede tranche van de NOW-regeling committeert werkgever zich om de lonen van de medewerkers volledig door te betalen.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien een werkgever voor de tweede maal beroep doet op de NOW-regeling zal de omzetperiode aan moeten sluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. De referentiemaand voor de loonsom is vastgesteld op de maand maart 2020, daarbij zal de peildatum 15 mei 2020 van toepassing zijn.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen

Een belangrijke wijziging in de tweede tranche van de NOW-regeling is dat het voor werkgevers wel mogelijk wordt om ontslag aan te vragen voor haar medewerkers wegens bedrijfseconomische redenen waarbij de impact op de NOW-regeling beperkt is. Bij de eerste tranche was het niet mogelijk om de NOW-subsidie aan te vragen indien werkgever ontslag wegens bedrijfseconomische redenen had aangevraagd, als werkgever dit toch heeft aangevraagd werd de loonsom met 150% gecorrigeerd. In de tweede tranche zal de loonsom gecorrigeerd worden met 100% van de loonsom van de medewerkers waarvoor ontslag is aangevraagd. Daarbij gaat het om ontslagaanvragen die worden ingediend in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Uitbetaling bonussen, dividend en aankoop eigen aandelen

Een andere belangrijke wijziging ziet toe op de uitbetaling van dividend, bonussen of het inkopen van eigen aandelen in 2020. Indien een werkgever beroep doet op de NOW-regeling mag er geen dividend of bonussen worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht over 2020. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren maar in 2020 tot uitbetaling zijn gekomen. Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Deze maatregel geldt alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is, dit om ervoor te zorgen dat het proportioneel én controleerbaar is.

Scholing

Een voorwaarden die in de eerste tranche nog niet van toepassing was is de inspanningsverplichting voor werkgevers om hun medewerkers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Gelet op de huidige economie is het wenselijk dat medewerkers kansen krijgen om zich voor te bereiden op de nieuwe samenleving en om ontwikkeladvies aan te vragen of zich bij te laten scholen voor het behoud van werk. Het kabinet is op dit moment bezig om een crisispakket “NL leert door” vorm te geven. De beoogde termijn voor de inwerkingtreding van dit pakket is juli 2020 met een looptijd tot het einde van dit jaar. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met de focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen.

Vaste lasten

Het kabinet acht het wenselijk om werkgevers gedeeltelijk in de kosten voor vaste lasten tegemoet te komen. De forfaitaire opslag in de tweede tranche van de NOW-regeling zal  worden opgehoogd van 30% naar 40%.

De wetgeving was in eerste instantie zo ingericht dat de omzetdaling van 20% toe moet zien op de gehele organisatie (het gehele concern). De Minister zal de wetgeving op dit punt wijzigen. Het wordt mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van deze werkmaatschappij.  Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid en aan het overleg met de vakbeweging en door aanvullende accountantscontroles te vereisen.

Berekening NOW subsidie

U kunt de berekening voor de NOW-subsidie in 3 simpele stappen uitvoeren. In dit document hebben onze consultants deze stappen op een rij gezet. Vragen naar aanleiding van de berekening? Neem dan contact op met 088 – 91 99 377.

Meestgestelde vragen

Onze specialisten hebben de meest voorkomende vragen over de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) met de antwoorden voor u verzameld in dit document.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan direct contact op met de Robidus NOW consultant op telefoonnummer 088 – 91 99 377.

Delen op linkedin
Delen op twitter
Delen op facebook

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.