Nieuws

Noodmaatregel voor behoud werkgelegenheid

Het COVID-19-coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. Om werkgevers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen heeft het kabinet de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen.

Om werkgevers in deze moeilijke tijd financieel te ondersteunen biedt de overheid bedrijven, die gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies hebben, een tegemoetkoming aan.

Behoud werkgelegenheid

Met de financiële tegemoetkoming maakt de NOW het mogelijk dat werkgevers hun medewerkers in dienst houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van die zware terugval. Daarbij gaat het om medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een flexibel contract. Voor deze laatste groep is het van belang dat zij voor zover mogelijk in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.  Uitzendbureaus kunnen ook gebruik maken van deze subsidie, mits zij hun uitzendkrachten in dienst houden en uitbetalen.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gedurende een periode van drie maanden. Uitgangspunt is het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen inclusief en standaard opslag voor werkgeverslasten van 30%.

De maximale subsidie van 90% van de totale loonsom wordt uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

NOW-subsidie berekenen in 3 stappen

U kunt de berekening voor de NOW-subsidie in 3 simpele stappen uitvoeren. In dit document hebben onze consultants deze stappen op een rij gezet. Vragen naar aanleiding van de berekening? Neem dan contact op met 088 – 91 99 377.

Aanvraag via UWV

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 14 april 2020 tot en met 31 mei 2020. UWV streeft naar een eerdere startdatum, namelijk 6 april. 

Er zal een voorschot worden verleend van 80% van de verleende subsidie. Er wordt naar gestreefd het voorschot binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van de aanvraag uit te betalen.

Voor het aanvragen van de subsidie zijn de volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Er is sprake van een omzetdaling van ten minste 20%
  • Deze omzetdaling ziet toe op een periode van 3 maanden
  • In de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zal werkgever geen ontslag van haar medewerkers aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen. Heeft werkgever een ontslagaanvraag ingediend tussen 18 maart en 31 mei 2020, dan dient werkgever deze aanvraag in te trekken

Meerdere loonheffingennummers?

De subsidie dient te worden aangevraagd per loonheffingennummer. Als een werkgever meerdere loonheffingennummers heeft, dan dient er dus per loonheffingennummer een aanvraag te worden ingediend. Daarbij is het wel van belang dat de omzetdaling van 20% wel toe moet zien op de gehele  organisatie. De omzetdaling is dan ook voor de gehele organisatie gelijk.

Omzetdaling in driemaandsperiode

De omzetdaling kan worden berekend over de meetperiode die kan starten op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Daarbij is het wel van belang dat het om een aaneensluitende periode van 3 maanden gaat. De keuze van de startdatum van de meetperiode ligt bij de werkgever. De tegemoetkoming in de loonkosten blijft ongeacht die keuze betrekking hebben op de loonkosten tussen maart en mei 2020.

Op een later moment wordt vastgesteld of de noodmaatregel met een periode van 3 maanden zal worden verlengd.

Aanvraag werktijdverkorting

Heeft werkgever een aanvraag ingediend tot werktijdverkorting, maar is op deze aanvraag nog niet beslist, dan wordt deze aanvraag aangemerkt als aanvraag voor de NOW-regeling. Wordt er reeds gebruik gemaakt van de werktijdverkorting, dan kan deze niet worden verlengd, wel kan de werkgever een aanvraag indienen voor de NOW-regeling.

FAQ: NOW-regeling

Onze specialisten hebben de meest voorkomende vragen over de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) met de antwoorden voor u verzameld in dit document.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan direct contact op met de Robidus NOW consultant op telefoonnummer 088 – 91 99 377.

Delen op linkedin
Delen op twitter
Delen op facebook

Nieuws ontvangen van Robidus?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.