Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Nieuws

Noodmaatregel voor behoud werkgelegenheid

Het COVID-19-coronavirus heeft ingrijpende gevolgen voor de arbeidsmarkt. Om werkgevers in deze moeilijke tijd tegemoet te komen heeft het kabinet de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen.

Om werkgevers in deze moeilijke tijd financieel te ondersteunen biedt de overheid bedrijven, die gedurende drie maanden minimaal 20% omzetverlies hebben, een tegemoetkoming aan.

Behoud werkgelegenheid

Met de financiële tegemoetkoming maakt de NOW het mogelijk dat werkgevers hun medewerkers in dienst houden voor de uren die zij werkten voordat sprake was van die zware terugval. Daarbij gaat het om medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een flexibel contract. Voor deze laatste groep is het van belang dat zij voor zover mogelijk in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt.  Uitzendbureaus kunnen ook gebruik maken van deze subsidie, mits zij hun uitzendkrachten in dienst houden en uitbetalen.

Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom, gedurende een periode van drie maanden aaneensluitend, met als eerste datum 1 maart, 1 april of 1 mei. Uitgangspunt is het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen inclusief en standaard opslag voor werkgeverslasten van 30%.

De maximale subsidie van 90% van de totale loonsom wordt uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan zal de subsidie evenredig lager worden vastgesteld.

Loonsombepaling

De NOW subsidie wordt gebaseerd op de loonsom met januari als referentiemaand en de loonsom van maart tot en met mei. Sommige werkgevers betalen in januari echter de dertiende maand uit, waardoor de loonsom van januari niet representatief is om te vergelijken met de maanden maart tot en met mei. Hierom is ervoor gekozen de dertiende maand uit de loonsom van januari te ‘filteren’. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie zal UWV de dertiende maand dus uit de loonsom halen.

Seizoensbedrijven

Veel seizoensbedrijven hebben in januari een lagere loonsom. De rekenmethode voor de hoogte van de NOW-subsidie voor seizoensbedrijven wijkt af:  De stijging van de loonsom in maart t/m mei wordt ook meegenomen in de hoogte van de subsidie bij de vaststelling hiervan, mits de loonsom in de periode maart t/m mei hoger is dan driemaal de loonsom van januari.

Per werkmaatschappij

De subsidie dient te worden aangevraagd per loonheffingennummer. Als een werkgever meerdere loonheffingennummers heeft, dan dient er dus per loonheffingennummer een aanvraag te worden ingediend.

De wetgeving was in eerste instantie zo ingericht dat de omzetdaling van 20% toe moet zien op de gehele organisatie (het gehele concern). De Minister heeft dit later gewijzigd: individuele werkmaatschappijen kunnen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van deze werkmaatschappij.  Aan deze mogelijkheid worden extra voorwaarden verbonden, door eisen te stellen aan het dividend- en bonusbeleid, aan het overleg met de vakbeweging en aanvullende accountantscontroles.

NOW-subsidie berekenen in 3 stappen

U kunt de berekening voor de NOW-subsidie in 3 simpele stappen uitvoeren. In dit document hebben onze consultants deze stappen op een rij gezet. Vragen naar aanleiding van de berekening? Neem dan contact op met 088 – 91 99 377.

Aanvraag via UWV

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 6 april 2020. In eerste instantie eindige de aanvraagperiode op 31 mei. Door aanpassingen voor onder andere seizoensbedrijven op 20 mei, is de aanvraagperiode verlengd tot en met 5 juni 2020.

Er zal een voorschot worden verleend van 80% van de verleende subsidie. Er wordt naar gestreefd het voorschot binnen 2 tot 4 weken na ontvangst van de aanvraag uit te betalen.

Voor het aanvragen van de subsidie zijn de volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • Er is sprake van een omzetdaling van ten minste 20%
  • Deze omzetdaling ziet toe op een periode van 3 maanden
  • In de periode waarvoor de subsidie wordt aangevraagd zal werkgever geen ontslag van haar medewerkers aanvragen vanwege bedrijfseconomische redenen. Heeft werkgever een ontslagaanvraag ingediend tussen 18 maart en 31 mei 2020, dan dient werkgever deze aanvraag in te trekken

Aanvraag werktijdverkorting

Heeft werkgever een aanvraag ingediend tot werktijdverkorting, maar is op deze aanvraag nog niet beslist, dan wordt deze aanvraag aangemerkt als aanvraag voor de NOW-regeling. Wordt er reeds gebruik gemaakt van de werktijdverkorting, dan kan deze niet worden verlengd, wel kan de werkgever een aanvraag indienen voor de NOW-regeling.

Overgang van onderneming

Bij overname van een onderneming voor eind januari 2020,  wordt de NOW-subsidie anders berekend.  Om te bepalen of er een omzetdaling is ten opzichte van 2019 dient er een fictieve omzet bepaald te worden. De omzet vanaf  de eerste kalendermaand na de dag van overgang voor de hele kalendermaanden in 2019 tot en met 29 februari 2020 wordt omgerekend naar 3 maanden. Deze drie maanden wordt dan vergeleken met de gekozen periode in 2020 om zo te bepalen hoeveel de omzet is gedaald.

Omdat er in januari geen representatieve loonsom aanwezig is, kan de loonsombepaling voor seizoensbedrijven ook toegepast worden bij ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen.

Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is verplicht voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van €100.000 of meer. Ook bij een vast te stellen subsidie van €125.000 of meer zal een accountantsverklaring nodig zijn. Let hierbij op dat het om de aanvraag gaat voor het totale concern en niet de subsidie die verstrekt wordt per loonheffingennummer. De overheid zal een online tool beschikbaar stellen om een redelijk inschatting te maken of een accountantsverklaring al dan niet vereist is.

Indien er geen accountantsverklaring vereist is, dan zal er wel een verklaring overlegd moeten worden van een derde die de omzetdaling bevestigt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een administratiekantoor, financieel dienstverlener of een brancheorganisatie.

Tweede tranche NOW subsidie

De NOW-regeling wordt per 1 juni verlengd. Lees hier alles over de 2de tranche.

FAQ: NOW-regeling

Onze specialisten hebben de meest voorkomende vragen over de regeling Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) met de antwoorden voor u verzameld in dit document.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan direct contact op met de Robidus NOW consultant op telefoonnummer 088 – 91 99 377.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.