Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

No-riskpolis: nieuwe kans na WGA-beoordeling

Voor werkgevers en werknemers kan het lastig zijn om na een WGA-beoordeling de draad weer op te pakken. De werknemer is minimaal 104 weken uit het arbeidsproces geweest, ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering en ‘moet’ arbeid verrichten. Als werkgever onderzoekt u of er passend werk is. Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. De no-riskpolis is hét instrument om ieders belangen te beschermen in deze situatie.

Want als een werknemer een WGA-beoordeling krijgt tussen de 35% en 80% speelt er ook een financieel aspect: de WGA-uitkering is een stuk lager dan het eerdere inkomen van een werknemer. Dus ‘moet’ de werknemer deze aanvullen met inkomen uit arbeid. Daarnaast heeft u als werkgever zojuist 104 weken loon doorbetaald en financiert u de WGA-uitkering. Het klinkt tegenstrijdig om dan iemand met een vermeend hoog risico op uitval passend werk te bieden. Daarom biedt de no-riskpolis uitkomst. Wordt de werknemer wederom ziek of arbeidsongeschikt? Dan compenseert UWV de loondoorbetalingsverplichting. Zo wordt het arbeidsperspectief na een WGA-beoordeling voor werknemers vergroot en risico’s voor werkgevers verkleind.

No-riskpolis in de praktijk 

Joep is werkzaam als buschauffeur voor 40 uur per week. In 2019 meldt hij zich ziek. Na de WIA-beoordeling in 2021 blijkt dat hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Hiervoor ontvangt hij een WGA-uitkering. Maar uit deze beoordeling blijkt ook dat Joep in staat is om (aangepast) werk te verrichten. Terug naar zijn vorige functie als buschauffeur is niet meer mogelijk. Na overleg over zijn mogelijkheden en beperkingen, aanvaard hij de aangeboden functie van administratief medewerker, voor 24 uur per week. Dit wordt contractueel vastgelegd.

Compensatie door no-riskpolis 

Na een korte periode in zijn nieuwe functie valt Joep volledig uit. Met het aangaan van de nieuwe arbeidsovereenkomst ontstaat er een nieuwe loondoorbetalingsverplichting. Voor de werkgever betekent dit een doorbetaling van 104 weken bij arbeidsongeschiktheid. Doordat Joep vanaf 2021 een WGA-uitkering heeft ontvangen, heeft hij echter automatisch de no-risk status toegekend gekregen. Het gevolg is dat Joep de komende 104 weken zijn loon doorbetaald krijgt, maar dat de werkgever deze kosten gecompenseerd krijgt door UWV. Ook een eventuele (aanvullende) WGA-uitkering zal gecompenseerd worden.

Voordelen no-riskpolis 

De no-riskpolis heeft voor zowel de werkgever als werknemer voordelen. De werknemer blijft actief op de arbeidsmarkt, hiermee wordt het arbeidsperspectief vergroot. Als werkgever kunt u gebruik blijven maken van de expertise van uw ervaren werknemer. Ook na periode van ziekte. Door de no-riskpolis lopen werkgevers geen financieel risico met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting. De drempel om een (ex-) werknemer in dienst te nemen is daarmee aanzienlijk verlaagd, al dan niet helemaal weggenomen. 

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.