Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

No-riskpolis ontziet in uw financiële risico’s

Veel openstaande vacatures, maar geen beschikbare werknemers: we zien het steeds vaker. Het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte afgelopen maand bekend dat de arbeidskrapte de grootste barrière is voor werkend Nederland. Toch zijn er nog steeds veel werknemers, bijvoorbeeld met een arbeidsbeperking of ziekte, die ondanks alle vacatures moeilijk aan het werk komen. Om u als werkgever te ontzien in (financiële) risico’s is de no-riskpolis in werking getreden.

De Wet verbetering poortwachter bestaat sinds 2002. Het is geen op zichzelf staande wet, maar het De no-riskpolis neemt eventuele drempels weg bij werkgevers om iemand met een ziekte of arbeidsbeperking in dienst te nemen. De angst is vaak dat deze groep vaker zal verzuimen. Met de no-riskpolis worden de verzuimkosten, zoals een loondoorbetalingsverplichting, door UWV gecompenseerd met een Ziektewet-uitkering. Zo wordt het risico voor u beperkt.

No-riskpolis: hoe zat het ook alweer? 

Als werkgever mag u de no-riskstatus pas uitvragen na de indiensttreding van een nieuwe werknemer. Heeft uw werknemer een no-riskstatus? Dan kunt u voor deze zieke werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen. Hierdoor wordt u als werkgever maximaal 104 weken gecompenseerd in de loonkosten. De hoogte van de Ziektewet-uitkering is tussen de 70% en 100% van het (gemaximeerde) dagloon. Tevens betaalt u geen hogere premie voor de Ziektewet of wanneer uw werknemer instroomt in de WGA. Staat u naast deze financiële voordelen ook stil bij de overige voordelen?

  • Door werknemers met een arbeidsbeperking aan te nemen, geeft u iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Dit is positief voor uw bedrijfsimago en zal ook gewaardeerd worden door uw klanten en potentiële werknemers.
  • Werknemers met een arbeidsbeperking zijn vaak heel blij dat ze bij een organisatie kunnen werken. Vaak zijn ze extra gemotiveerd om bij u aan de slag te gaan. Ook draagt het bij aan de diversiteit in uw organisatie. 
  • De no-riskpolis verlaagt het financiële risico van ziekte bij werknemers met een arbeidsbeperking. Het aannemen van hen wordt daarmee een stuk interessanter.

Per 2022 is de no-riskpolis veranderd. Zo loopt de loonkostensubsidie door bij ziekte. Dit is met name aangepast om de omslachtige administratieve procedures te verminderen. Ook zijn er aanpassingen gedaan om de zogenaamde fictieve claim voor de Ziektewet-uitkering tegen te gaan. Hoe ziet de no-riskpolis er momenteel uit in de praktijk?

No-riskpolis in de praktijk 

Rob is werkzaam als buschauffeur voor 40 uur per week, in 2020 meldt hij zich ziek. Na de WIA-beoordeling in 2022 blijkt dat hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Hij ontvangt daarom een WGA-uitkering. Toch blijkt uit de beoordeling dat Rob in staat is om (aangepast) werk te verrichten. Terugkeren in zijn oude functie als buschauffeur is medisch niet mogelijk. Na overleg over zijn mogelijkheden en beperkingen stemt hij in met een administratieve functie voor 24 uur per week. Dit wordt vastgelegd in een nieuw contract. 

Na een korte periode in zijn nieuwe functie valt Rob helaas volledig uit. Door het nieuwe contract ontstaat voor de werkgever een nieuwe loondoorbetalingsverplichting van 104 weken bij arbeidsongeschiktheid. Echter, doordat Rob vanaf 2022 een WGA-uitkering heeft ontvangen, heeft hij automatisch de no-risk status toegekend gekregen. Gevolg is dat Rob de komende 104 weken zijn loon doorbetaald krijgt, maar dat de werkgever deze kosten gecompenseerd krijgt door UWV. Niet alleen voor Rob, maar ook voor Robs werkgever een aangenaam voordeel. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.