Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Cover
Kies het pad van de eenvoud
Effectieve uitvoering van de WIA Complexiteit ombuigen naar een eenvoudige administratie
Download whitepaper
Neem contact op
Uw WGA-verplichtingen beter geregeldAdministratieve verplichtingen en focus op re-integratie van werknemers die uit beeld zijn blijkt in de praktijk lastig.
Integrale aanpak verlaagt de kosten

Benutten van vangnetregelingen verlaagt direct uw kosten. Een efficiënte administratie (ook bij meerdere verzekeringspolissen) beperkt uw risico's.

Dat is wat waard!

Invulling goed werkgeverschap

Goede begeleiding van werknemers die nog maar gedeeltelijk kunnen werken is belangrijk voor de werkgever én voor de werknemer.

Dat is verantwoord!


Focus op inzetbaarheid 

Beperken van de WGA-kosten begint bij verzuimpreventie en goede begeleiding tijdens de 2 jaar ziekteperiode.

Dat is slim!

Wat maakt de WIA moeilijk voor werkgevers?Het betreft een groep werknemers die vaak al uit beeld is en meestal te maken heeft met een complexe medische situatie.
No-risk polis

Vangnetregelingen zorgen ervoor dat kwetsbare groepen een faire kans op de arbeidsmarkt krijgen door het financiële risico van ziekte en arbeidsongeschiktheid voor de werkgever te beperken. 

Dat biedt dus kansen!

Complexe administratieve verplichtingen

Uw WIA administratie is aan strikte eisen gebonden. Het niet naleven van de procedures kan u veel geld kosten. En kent u alle vormvereisten ook als u meerdere verzekeraars heeft?

Dat vraagt om echte specialisten!

Financieel risico van 12 jaar

Een gemiddelde WGA-uitkering duurt 7 jaar. Dat is exclusief de 2 jaar ziekteperiode voorafgaand aan de WIA-beoordeling. Ieder stadium vergt een andere aanpak. 

Dat vergt een lange termijn partner!

Wij wijzen u graag de wegDe juiste financieringskeuze in combinatie met juridisch correcte uitvoering en optimaal casemanagement beperkt uw risico en uw werknemers krijgen de begeleiding waar ze recht op hebben.
Beperken WGA risico's

Lees wat er allemaal speelt bij het juist uitvoeren van uw WIA verplichtingen. En krijg praktische tips om de wettelijke mogelijkheden te benutten en zo uw risico's te verkleinen.

VRAAG DE WHITEPAPER AAN
Liever direct een persoonlijk gesprek

Laat onze specialisten uw informeren over risicobeperking door de juiste naleving van uw wettelijke verplichtingen en mogelijkheden.

MAAK EEN AFSPRAAK MET ONZE EXPERTS