Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

No-riskpolis

Vangnet om financiële risico's van verzuim te beperken

Voor sommige werknemers is het risico op uitval door ziekte groter dan voor andere. Om deze groep een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven, beperkt de overheid dit grotere (financiële) risico voor werkgevers. Deze zogenaamde no-riskpolis houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting wordt gecompenseerd én de toerekenbaarheid van Ziektewet en WGA-uitkeringen vervalt.

Daarnaast heeft u, in specifieke gevallen, ook nog recht op premiekorting voor medewerkers uit een bepaalde doelgroep.

Uitvragen no-risk status

Bij een zeer beperkte groep zal het zichtbaar zijn dat ze een specifieke status hebben, maar bij het merendeel niet. Het raakt de persoonlijke levenssfeer van de werknemer waardoor veel werkgevers het wel of niet voldoen aan de no-riskpolis een heikel onderwerp vinden.

Begrijpelijk, maar het bespaart werkgevers erg veel geld. Dus de moeite waard om iemand zijn/haar status uit te vragen. En het goed te registreren zodat u bij ziekmelding, binnen de wettelijke termijnen met de juiste onderbouwing, een beroep kunt doen op de no-riskpolis.

Waarom Robidus voor benutten no-riskpolis?

 • Jaarlijks vraagt Robidus bij 100.000 werknemers hun status uit.
 • Robidus beschikt over unieke online tool voor statusuitvraag, juiste registratie en compliant administratie.
 • Efficiënt proces om no-riskpolis (met terugwerkende kracht) te benutten.
 • Actieve poortcontrole voorkomt onterechte toerekening ZW en WGA.
 • Processen voldoen aan strenge ISAE3402 richtlijnen.
 • De informatiebeveiliging van Robidus is ISO 27001 gecertificeerd 


Meer weten over de no-riskpolis? Download onze whitepaper en leer meer over wat de no-risk voor u als werkgever kan betekenen.

Voorbeelden van werknemers met no-risk status:
 • Arbeidsgehandicapten
 • Oudere werknemers die eerder werkloos waren
 • Werknemers met specifieke werkplek aanpassing
 • Werknemers met WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
 • Doelgroep Banenafspraak
 • Schoolverlater voortgezet speciaal onderwijs
DOWNLOAD WHITEPAPER
BLOG: De No-risk polis: instrument voor werkgever en werknemer