Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Publiek of privaat?

Risicofinanciering die aansluit op uw HR beleid

De WGA- en/of Ziektewet-uitkeringen aan (ex-) werknemers worden aan de (voormalige) werkgever financieel toegerekend. De WGA-uitkering aan arbeidsongeschikten tot maximaal 10 jaar en de ZW-uitkering aan werknemers die ziek-uit-dienst zijn gegaan, gedurende maximaal 2 jaar.
Naast het financiële aspect dient u als werkgever de uitkeringsgerechtigde ook te ondersteunen bij de re-integratie op de arbeidsmarkt.
VRAAG HET ONZE SPECIALIST
Tanno Lith Manager Risk Consultancy NEEM CONTACT OP
DOWNLOAD WHITEPAPER ZW-ERD

Financieringskeuze

Een werkgever kan het WGA- en/of ZW risico op een aantal manieren financieren. De financieringskeuze heeft invloed op de wijze waarop de re-integratie wordt uitgevoerd. En daarmee dus op de mate van sturing die de werkgever hier aan kan geven:
UWV
 • Financiering: De werkgever betaalt een individuele premie aan UWV
 • Uitkering: UWV betaalt de uitkering aan de (voormalig) werknemer
 • Re-integratie: UWV begeleidt de uitkeringsgerechtigde bij de re-integratie 

 

Private verzekeraar (eigenrisicodragerschap)
 • Financiering: De werkgever betaalt premie aan een private verzekeraar
 • Uitkering: De werkgever betaalt de uitkering aan de uitkeringsgerechtigde of laat de betaling door UWV verzorgen. De betaling wordt vervolgens door de werkgever bij de verzekeraar gedeclareerd
 • Re-integratie: De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer. De verzekeraar ondersteunt vaak het re-integratietraject financieel
Eigen beheer (eigenrisicodragerschap)
 • Financiering: De werkgever financiert de kosten uit eigen middelen
 • Uitkering: De werkgever betaalt de uitkering zelf. Ook het UWV de uitkering overmaken, maar zal deze betaling natuurlijk wel declareren bij de werkgever
 • Re-integratie: De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie van de (ex-)werknemer
Lees meer over het Robidus financieringsonderzoek

Verplichtingen

Eigenrisicodragerschap

Re-integratie begeleiding

Rekening houdend met de individuele mogelijkheden en beperkingen zal de casemanager de uitkeringsgerechtigde ondersteunen bij een duurzame terugkeer op de arbeidsmarkt. Het casemanagement wordt bemoeilijkt omdat de ZW’er uit dienst is en de WGA’er al twee jaar min of meer buiten beeld is van de organisatie.

Administratieve verplichtingen

De Wet verbetering poortwachter kent diverse vereisten voor de re-integratiebegeleiding van de ZW-uitkeringsgerechtigde. Alle activiteiten, het plan van aanpak etcetera dienen vastgelegd te worden in het re-integratiedossier.

Controle op naleving polisvoorwaarden

ZW en WGA verzekeraars stellen, vanuit Solvency-vereisten, steeds strengere eisen aan de administratie en naleving van de polisvoorwaarden.
Dit geheel wordt bemoeilijkt omdat de meeste werkgevers meer dan één risico financierder hebben. De diverse polissen kennen elk eigen polisvoorwaarden. Het niet naleven daarvan kan er toe leiden dat de WGA-uitkering niet gedekt wordt door de verzekeringspolis.
Eigenrisicodragerschap loont
Publiek verzekerde werkgever moeten maar afwachten of en hoe UWV de re-integratie verzorgt. De eigenrisicodrager is zelf de regisseur van de re-integratie. En dit loont, blijkt uit de cijfers. Robidus speelt hier in een grote rol voor uw bedrijf. Met ons unieke aanpak van casemanagement bevorderen we de re-integratie en daardoor de WGA-uitstroom. Met een compliant administratie ’beperken we uw risico’s aanzienlijk.

DOWNLOAD WHITEPAPER WGA-ERD

WW-eigenrisicodragerschap

Werkgevers in de (semi)overheid en het onderwijs zijn verplicht eigenrisicodrager voor de WW. Dit betekent dat zij financieel verantwoordelijk zijn voor de WW-uitkering van een werkzoekende ex-medewerker. Maar bovenal zijn zij verplicht de ex-medewerker aantoonbaar te begeleiden bij het vinden van een passende baan.
DOWNLOAD WHITEPAPER WW
VRAAG HET ONZE SPECIALIST
Brigitt Kurvers Re-integratie specialist NEEM CONTACT OP
Overheidswerkgever
 • Publiekrechtelijke lichamen
 • Privaatrechtelijke onderwijsinstellingen die voor minstens 51% door de overheid worden gefinancierd
 • Ondersteuningsdiensten voor en bekostigd door de hierboven genoemde onderwijsinstellingen
 • Zogeheten B3-instellingen (dit zijn instellingen die op basis van een ministeriële beschikking zijn aangemerkt als overheidswerkgever en als gevolg daarvan de werknemers bij het pensioenfonds ABP hebben ondergebracht).
Overheidswerknemer
In het algemeen wordt iemand die in dienst is bij een overheidswerkgever beschouwd als overheidswerknemer. Hierbij bestaat geen onderscheid tussen vast (aanstelling voor onbepaalde tijd) en tijdelijk (aanstelling voor bepaalde tijd) personeel. Het maakt ook geen verschil of iemand een ambtelijke aanstelling heeft, of is aangesteld op basis van een overeenkomst naar burgerlijk recht. 
Lees meer over het Robidus WW Service Center