Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Goed OR-schap betekent goed werkgeverschap

Het belang van de werkgever is niet altijd gelijk aan dat van de werknemer. Als OR speelt u een cruciale rol bij deze belangenafweging. Robidus ondersteunt OR-leden bij de invulling van de sociale zekerheid binnen hun organisatie.

Ondersteuning van ondernemingsraden
  • Begeleiding bij advisering/ besluitvorming omtrent financieringswijze
  • Advisering en ondersteuning bij besluitvorming over eigenrisicodragerschap
  • Ondersteuning bij het laten aansluiten van de collectieve zorgverzekering op de werknemersbehoeften én het verzuimprofiel van de organisatie
  • Inzicht geven in inkomensrisico's bij ziekte en/of arbeidsongeschiktheid inclusief aanreiken van oplossingen om inkomensterugval te beperken
Wilt u kennismaken met Robidus?
Jolanda Viskil Accountmanager MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Collectieve WIA inkomensverzekering

Werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raken, gaan altijd achteruit in inkomen. Ook al krijgen ze recht op een WIA-uitkering. Soms daalt het inkomen zelfs tot onder het sociaal minimum. Dat kan anders. De werkgever kan daar, samen met de OR, invloed op uitoefenen.  

Een collectieve regeling is eigenlijk het enige alternatief, want individuele verzekeringsoplossingen

  • zijn erg kostbaar,
  • zijn zeer beperkt voorhanden en
  • verzekeraars passen medische selectie toe.
DOWNLOAD WHITEPAPER INKOMENSRISICO'S ARBEIDSONGESCHIKTHEID
BIEDT DE OR ARBEIDSPERSPECTIEF?
Werkgevers kunnen, samen met de OR, meer doen om werknemer duurzaam perspectief op werk te bieden.

Waarom werkgevers kiezen voor een collectieve WIA inkomensverzekering?

Zorginstelling
“Een collectieve voorziening voor inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid kost ons geen geld, maar onze medewerkers ervaren het als een goede secundaire arbeidsvoorwaarde.”
Detailhandel
“Voor individuele werknemers is het te kostbaar om een inkomensverzekering te sluiten. Door het aanbieden van een collectieve regeling maken wij deze voorziening betaalbaar voor onze medewerkers.”
Technisch bedrijf
“Het communiceren over de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid is voor ons lastig. Het onderwerp leeft ook niet bij onze medewerkers. Zodra we inzichtelijk maakten welke gevolgen het kan hebben op medewerkersniveau, schrokken ze. De vraag of we wel of niet een collectieve regeling moesten aanbieden, werd dan ook al gauw positief beantwoord.”