Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Benut u de LKV?

Om iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt te geven stimuleert de overheid werkgevers om mensen uit specifieke doelgroepen een baan aan te bieden. Eén van die regelingen is het Loonkostenvoordeel.

Het Loonkostenvoordeel geeft de werkgever een soort subsidie indien hij werknemers uit specifieke doelgroepen in dienst neemt. Omdat het gaat om de werkloosheid onder die groepen terug te dringen geldt de subsidie alleen voor nieuwe instroom. Binnen drie maanden na indiensttreding moet u de subsidie aanvragen. Doet u dat niet, dan vervalt uw recht.

Onder het Loonkostenvoordeel (LKV) vallen de groepen:

  1. Oudere werknemers: werknemers die op het moment van indiensttreding 56 jaar of ouder zijn en vanuit een uitkeringssituatie komen (bijv. WW-uitkering).
  2. Arbeidsgehandicapte werknemers: werknemers die in dienst komen met een arbeidsgehandicaptenstatus (door bijvoorbeeld een WAO- of WIA-uitkering).
  3. Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers: werknemers die tijdens hun dienstverband een WIA-uitkering toegekend krijgen en daarna (gedeeltelijk) weer aan het werk gaan.
  4. Werknemers uit de doelgroep banenafspraak: werknemers die in dienst komen en onder de banenafspraak vallen.

Per werknemer ontvangt u tot eur 18.000 aan Loonkostenvoordeel.

Doelgroep verklaring

Het Loonkostenvoordeel dient actief aangevraagd te worden middels een ‘vinkje’ in de loonaangifte. Als bewijsstuk is in alle gevallen een doelgroep verklaring nodig. Deze doelgroepverklaring dient u te archiveren zodat u deze bij een eventuele controle kan overleggen.

Inzichten in uw eigen benutting?

De LKV niet gebruiken is zonde. Wilt u weten wat de benchmark van uw sector is? Of wilt u weten of u recht heeft op de LKV? Neem dan snel contact met ons op. Wij geven u graag vrijblijvend advies.

Danielle Thijssen SV specialist CONTACT
DOE DE TEST! VERGELIJKING MET UW SECTOR
NEEM METEEN CONTACT OP