Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

INZETBAARHEIDSONDERZOEK 2019

Wat doen werkgevers om werknemers inzetbaar te houden?

Van het grote belang van gezonde werknemers die zo weinig mogelijk uitvallen lijkt vrijwel iedereen in werkgevend Nederland overtuigd. Verhalen over steeds meer millennials met een burn-out, de impact van het werken in een disruptieve omgeving en de problemen van werknemers die baan en mantelzorg combineren – om maar een paar actuele thema’s te noemen – zijn breed bekend.

Wij vinden het interessant om te kijken in hoeverre dat urgentiegevoel is vertaald naar de praktijk. Daarom hebben Robidus en HR Praktijk het initiatief genomen om een onderzoek te doen onder HR-professionals. Zo willen wij een beeld creëren van de feitelijke ‘stand in het land’ als het om het streven naar een gezonde werkomgeving en vitale medewerkers gaat.


In het onderzoeksrapport:

  • Welke thema’s leven in de directiekamer?
  • Welke instrumenten worden aangeboden?
  • Hoeveel medewerkers maken gebruik van deze instrumenten?
Download het onderzoeksrapport voor alle resultaten
DOWNLOAD ONDERZOEKSRAPPORT

Inzetbaar blijven

Werken is de nieuwe vorm van sociale zekerheid.

Op de arbeidsmarkt zien we grote veranderingen, die behoorlijk ingrijpen in het leven van mensen. We moeten langer werken, werk moet steeds flexibeler en vaste contracten worden in toenemende mate zeldzamer. Bepaalde functies verdwijnen en geheel nieuwe banen komen ervoor in de plaats. Ook privé willen en moeten we van alles. Zo zijn er meerdere factoren die maken dat de stress bij werknemers hoger wordt. Met als gevolg verhoogde druk op de inzetbaarheid.

Belang werknemer:

Inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt is belangrijk. Ervoor zorgen dat in de toekomst je individuele kennis en vaardigheden blijven aansluiten bij de behoeften in de markt, is cruciaal om zelfstandig inkomen te kunnen blijven genereren. Ook het mentaal en fysiek gezond blijven is belangrijk om tot de AOW-gerechtigde leeftijd goed te kunnen blijven participeren op de arbeidsmarkt.

Belang werkgever:

Voor de werkgever is inzetbaarheid belangrijk omdat hij de kosten van (tijdelijk) niet inzetbaar personeel krijgt toegerekend. Maar ook omdat er steeds meer druk op de arbeidsmarkt ontstaat, waardoor het moeilijker wordt om aan gekwalificeerd personeel te komen.
Wilt u kennismaken met Robidus?
Peter Takken Accountmanager MAAK VRIJBLIJVEND EEN AFSPRAAK

Issues rondom inzetbaarheid

Langer doorwerken

De AOW-leeftijd stijgt in stappen naar 67 jaar in 2024. Voor ieder jaar dat vanaf 2025 de levensverwachting met een jaar toeneemt, stijgt de AOW-leeftijd met 8 maanden


Mentaal en fysiek fit blijven
Mobiliteit, preventie, gezond en fit zijn en blijven werkt. Zowel voor de mensen die het werk doen als voor de werkgevers:
Een groot deel van het verzuim en de arbeidsongeschiktheidskosten worden voorkomen. Werknemers kunnen optimaal blijven deelnemen op de arbeidsmarkt.
Mismatch opleidingsniveau
De overheid stimuleert werkgevers en werknemers om bij te blijven door het beschikbaar stellen van subsidies. Werkgevers kunnen opleidingen en cursussen aanbieden zodat werknemers up-to-date blijven of zich kunnen omscholen binnen het bedrijf.

De inzetbaarheid van kwetsbare doelgroepen

Ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare doelgroepen verdienen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt. Om iedereen te laten participeren op de arbeidsmarkt heeft de overheid tal van maatregelen genomen.

Subsidies bij aanname

Om werkgevers te stimuleren werknemers uit specifieke doelgroepen aan te nemen heeft de overheid stimuleringsmaatregelen in het leven geroepen. Zo is er het Loonkostenvoordeel.

Compensatie bij uitval

Specifieke doelgroepen hebben een vermeend hoger risico op uitval. Omdat de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid worden toegerekend aan de werkgever, heeft de wetgever het financiële uitvalrisico van deze groep beperkt met bijvoorbeeld de no-riskpolis.
Werkt u bij een inclusieve organisatie?

Robidus maakt werk van inzetbaarheid

Vergrijzing, technologische ontwikkelingen en toenemende behoefte aan een balans tussen werk en vrije tijd leiden tot drastische veranderingen op de arbeidsmarkt.

Het onderwerp "duurzame inzetbaarheid" is om die reden een belangrijke pijler in het HR-beleid van elke organisatie. Ook om de kosten van arbeidscapaciteit concurrerend te houden, zodat verzuim en arbeidsongeschiktheidsrisico's beheersbaar worden.

Het speelveld van sociale zekerheid is grofweg in te delen in regelingen met betrekking tot “productief” en “niet productief” personeel. De wet- en regelgeving is erop gericht om personeel zo productief mogelijk te houden en een vangnet te bieden voor diegenen die (tijdelijk) niet in staat zijn om zelfstandig in hun inkomen te voorzien.

Robidus ondersteunt werkgevers bij het verlagen van de kosten en risico's van personeel door te focussen op de inzetbaarheid.