Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

HRControlNet

Geautomatiseerde uitvoering van de sociale zekerheid

HRControlNet is door Robidus ontwikkelde software die processen faciliteert, acties initieert en rapportages genereert die het beleid ondersteunen. HRControlNet zorgt voor kennisborging, inzicht en procesmatige ondersteuning bij de uitvoering van de Nederlandse sociale zekerheid.

De diverse modules zorgen er gezamenlijk voor dat u grip krijgt op de totale kosten van sociale zekerheid:

  • SV Manager voor efficiënte en foutloze uitvoering SV wet- en regelgeving
  • WIA Manager voor optimale administratie en schadebeheersing WGA-populatie 
  • ZW Manager voor inzicht in de werkzaamheden en resultaten van het Robidus ZW Service Center

Robidus voldoet aan de strenge ISO 27001 normering inzake informatiebeveiliging.

Één centrale online administratie

Borging van alle SV-processen in één systeem biedt efficiency, inzicht en structuur via digitale dossiers.

Minimale inspanning

Loongegevens, verzuim en UWV beslissingen worden automatisch verwerkt.

Kennis en ondersteuning

Op basis van actuele wet- en regelgeving is compliant uitvoering heel eenvoudig.

Signalen

De combinatie van kennis en inzicht leidt tot signalen en taken die tijdig kunnen worden afgehandeld.

Maximale opbrengst

Met HRControlNet haalt u de maximale opbrengst uit de SV-regelingen.

Rapportages

Analyses, rapportages en dashboards geven op elk moment inzicht in belangrijke kern- en stuurgetallen.