Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Privacy Statement

Robidus is een bedrijf dat uitvoering geeft aan sociale zekerheid. Sociale zekerheid heeft als doel mensen waar nodig een vangnet te bieden en waar mogelijk te stimuleren om (langdurig) deel te nemen aan het arbeidsproces.

Om uitvoering te kunnen geven aan sociale zekerheidswetgeving is het gebruik van privacy gevoelige informatie noodzakelijk. Bij Robidus staat de Privacy van (voormalig) medewerkers van onze opdrachtgevers hoog in het vaandel. Wij respecteren de privacywetgeving en behandelen informatie, die wij op welke manier dan ook ontvangen, van de betrokkenen, de werkgever of externe instanties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wij vragen of registreren enkel informatie welke vereist is voor de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving. Waar de privacywetgeving in conflict komt met de uitvoering van de sociale zekerheidswetgeving wordt de informatie uitsluitend gebruikt en geregistreerd om de rechten van betrokkenen op uitkering van subsidie of inkomen te waarborgen.

Waarborging privacy

Robidus heeft om de privacy te waarborgen een specifieke afdeling Compliance. Alle systemen en procedures voldoen aan de laatste privacy richtlijnen. Alle medewerkers zijn verplicht een gedragscode te ondertekenen waarin privacy richtlijnen zijn verankerd. Daarnaast vinden jaarlijks compliance awareness trainingen plaats. De Compliance afdeling toetst, door middel van interne audits, of het gebruik van systemen en procedures voldoet aan de beschreven privacy richtlijnen. In geval van een geconstateerde overtreding wordt altijd melding gemaakt van een (data)incident via de Robidus directie, de betrokkenen en, indien vereist, bij de betreffende externe instanties.

Robidus is ISO 27001 gecertificeerd. Hiermee heeft Robidus haar Information Security Management System (ISMS) extern laten toetsen. Zo tonen wij aan dat alle (privacy gevoelige) informatie binnen de organisatie vertrouwelijk en veilig wordt behandeld.

Het risicobewustzijn van medewerkers en de nodige risico beperkende maatregelen geven de directie van Robidus het vertrouwen dat de kans op schending van privacywetgeving tot een minimum wordt beperkt.

Download hier onze privacy verklaring

Patrick Venderbos Compliance Officer Stel een vraag