Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Ziektewet

Werken aan herstel van werknemers ziek-uit-dienst

Als werkgever bent u financieel verantwoordelijk voor zieke werknemers, dit verandert niet als de betreffende werknemer ziek uit dienst gaat. De loondoorbetalingsverplichting vervalt dan, maar de Ziektewet-uitkering komt daarvoor in de plaats. Ook aan uw re-integratieverplichting wijzigt niets als de werknemer ziek-uit-dienst gaat.

Een werkgever is financieel verantwoordelijk voor de Ziektewet uitkering van de werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Daarnaast is hij, in het kader van de Wet verbetering Poortwachter, verplicht de ex-werknemer te stimuleren en ondersteunen bij zijn re-integratie op de arbeidsmarkt.

Deze twee verplichtingen kan de werkgever onderbrengen bij UWV (tegen betaling van een gedifferentieerde premie) of zelf verzorgen. Dit laatste noemen we het ZW eigenrisicodragerschap. De eigenrisicodrager betaalt de ZW-uitkeringen en begeleidt de ex-werknemer bij zijn re-integratie.

Robidus vindt dat elke werknemer recht heeft op goede re-integratiebegeleiding met oog voor de individuele situatie. In de praktijk blijkt het lastig om ex-werknemers te begeleiden bij hun re-integratie. Daarom neemt Robidus dat over van de werkgever.

Ziektewet-kosten beheersen

Kennis van de wetgeving, speciaal casemanagement en focus op de begeleiding zijn essentieel om de Ziektewet uit te voeren.

Download onze whitepaper en ontdek de drie gouden tips om uw ZW-kosten beheersbaar te houden.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Ziektewet uitvoering is meer dan het opvolgen van Poortwachter-verplichtingen

Specifiek casemanagement, gericht op de individuele situatie, is beter voor de werkgever én voor de werknemer. 

Poortcontrole verlaagt de kosten

Gemiddeld is 1/3 van de ZW-uitkeringen niet toerekenbaar aan de werkgever. Check goed of er een vangnetregeling of een no-risk situatie van toepassing is.

Casemanagement met respect

Soms heeft een werknemer iets meer tijd nodig om op adem te komen of is er behoefte aan specifieke begeleiding. Casemanagement met oog voor de persoonlijke situatie dus.

Voorkomen uitval

Preventie, gezondheidsmanagement en andere maatregelen voorkomen uitval. Verhogen van inzetbaarheid is het meest effectieve middel om uw ZW- en WGA-flex kosten te verlagen.

Wat maakt de Ziektewet zo complex?

Strenge administratieve eisen

Werkgevers zijn verplicht een aparte administratie te voeren, naast de personeelsadministratie van medewerkers in actieve dienst.

Routine is lastig op te bouwen

Bij de gemiddelde werkgever gaan slechts een paar medewerkers per jaar ziek uit dienst. Terwijl de regelgeving wel continu verandert.

Medewerker is uit dienst

De ZW-uitkeringsgerechtigde is niet meer werkzaam bij de werkgever. Dit maakt een goede begeleiding lastig.

De Ziektewet dienstverlening van Robidus

Vooronderzoek

Robidus vergelijkt publieke en private financiering van het ZW-risico.

  • Vergelijking financieringsopties.
  • Analyse van de administratieve vereisten en uitvoeringsconsequenties.
  • Concrete aanbevelingen voor de re-integratiebegeleiding.
Uitvoering

Via het zogenaamde ZW Service Center verzorgt Robidus namens u de administratie en re-integratiebegeleiding van werknemers die ziek uit dienst gaan.

  • Effectieve poortcontrole.
  • Optimale benutting vangnetregelingen.
  • Interventies om re-integratie duurzaam te laten zijn.