Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

Arbeidsongeschiktheidsuitkering WGA

Beheersen van de toerekenbare kosten

De WGA-uitkering aan arbeidsongeschikte werknemers wordt 10 jaar lang betaald door de werkgever.

Dit financiële risico wordt door de werkgever ondergebracht bij UWV (publieke financiering) of zelf gedragen (eventueel herverzekeren via een private verzekeraar). Dit laatste noemen we het WGA eigenrisicodragerschap. Bij iedere financieringsvorm horen administratieve verplichtingen. De eigenrisicodrager krijgt te maken met meer verplichtingen dan de publiek verzekerde werkgever, maar daar staat tegenover dat de eigenrisicodrager ook meer mogelijkheden heeft om het risico, en daarmee de kosten, te verlagen.

Robidus ziet de WGA-uitkering als een tijdelijke inkomensgarantie voor de werknemer. Alle activiteiten zijn er op gericht de gedeeltelijk arbeidsongeschikte zo duurzaam mogelijk te re-integreren op de arbeidsmarkt. 
VRAAG HET ONZE SPECIALIST
Tanno Lith Manager Risk Consultancy NEEM CONTACT OP
DOWNLOAD WHITEPAPER WGA

Beperken van het WGA-risico als onderdeel van uw totale inzetbaarheidsbeleid

Tijdige naleving van administratieve verplichtingen in combinatie met individueel casemanagement is essentieel om de WGA-risico's te beperken.

Integrale aanpak verlaagt de kosten
Benutten van vangnetregelingen verlaagt direct uw kosten. Een efficiënte administratie (ook bij meerdere verzekeringspolissen) beperkt uw risico's. 

Goed werkgeverschap
Goede begeleiding van werknemers die nog maar gedeeltelijk kunnen werken is belangrijk voor de werkgever én voor de werknemer. 

Focus op inzetbaarheid
Beperken van de WGA-kosten begint bij verzuimpreventie en goede begeleiding tijdens de 2 jaar ziekteperiode. 
NEEM CONTACT OP

Wat maakt de WGA complex?

Naleving polisvoorwaarden
Verzekeraars stellen, vanuit Solvency II, steeds strengere eisen aan de werkgever met betrekking tot het naleven van de polisvoorwaarden. 
Diverse partijen
Door de wisseling van publieke- naar private financiering -en wellicht tussen WGA verzekeraars- vallen diverse cases onder een andere financieringspartij. Elk met eigen administratieve vereisten.
De juiste uitkering
De gezondheidssituatie van een werknemer, die al langere tijd buiten beeld is, kan verbeteren en verslechteren. Het is in belang van werkgever én werknemer dat de WIA-beoordeling actueel is en blijft.

WIA dienstverlening Robidus

Vooronderzoek

WIA onderzoek

Robidus onderzoekt welke financieringsvorm en daarmee samenhangende re-integratiebegeleiding het beste aansluit bij uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

 • Cijfermatige analyse gericht op verwachte toekomstige WGA instroom
 • Administratieve gevolgen van alle mogelijke financieringsvormen
 • Concrete aanbevelingen voor re-integratiebegeleiding vanaf eerste verzuimdag


Aanvullende WIA inkomensverzekering

De arbeidsongeschikte werknemer krijgt altijd te maken met een inkomensterugval. De werkgever kan dit inkomensrisico beperken door het aanbieden van collectieve voorzieningen. Robidus onderzoekt de inkomensrisico's van uw werknemers.

 • Inzicht in inkomensconsequenties van arbeidsongeschiktheid
 • Objectieve vergelijking van de verschillende verzekeringsopties
 • Ondersteuning bij het beslistraject en de implementatie

Uitvoering

Afhankelijk van de in uw organisatie aanwezige kennis en capaciteit kiest u de uitvoering die bij u past. 
WIA manager

Met behulp van onze software HRControlNet voert u zelf uw WGA-verplichtingen uit.

 • Tijdige aanlevering langdurig verzuimbestanden op basis van automatisch gegenereerde signalen
 • Compliant administratie
 • Naleving polisvoorwaarden, ook indien u meerdere verzekeraars heeft
WIA On Site

U voert zelf alle WGA verplichtingen uit met behulp van de WIA Manager. De Robidus consultant ondersteunt u hierbij.

 • Efficiënte uitvoering
 • Actuele kennis 
 • Praktische ondersteuning waar nodig
WIA Service Center

Robidus voert namens u alle WGA verplichtingen uit.

 • Compliant uitvoering
 • Passende WIA beoordeling
 • Uw organisatie kan zich focussen op de eigen kerntaken

Robidus WIA Service Center

Werkgevers geven de volgende redenen om te kiezen voor uitbesteding aan Robidus:
 • Adequate begeleiding van de WGA-uitkeringsgerechtigden
 • Integrale aanpak van dag 1 tot jaar 12
 • Inzet interventies om inzetbaarheid te verhogen
 • Compliant administratie
 • Tijdig voldoen aan polisvoorwaarden
 • ISO27001 en ISAE3402 certificering
DOWNLOAD WHITEPAPER WGA
VRAAG HET ONZE SPECIALIST Benieuwd hoe u efficiënter en effectiever met de WIA kunt omgaan?
Pascal Koopman Risk consultant NEEM CONTACT OP