Deze website maakt gebruikt van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen

WW eigenrisicodragerschap

Werken aan werk

Werkgevers in de (semi)overheid en het onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de WW. Zij krijgen niet alleen de rekening gepresenteerd van de aan voormalige medewerkers toegekende WW-uitkering, maar zijn ook verantwoordelijk voor de re-integratie van de ex-medewerker naar een nieuwe werkkring.

Veel werkgevers in de sector overheid en onderwijs beschouwen de WW als een onvermijdelijke kostenpost. Toch zijn de kosten van de WW beïnvloedbaar.

Een proactief beleid biedt kansen om de kosten effectief terug te dringen én om vorm te geven aan goed werkgeverschap door ex-werknemers te ondersteunen bij hun re-integratie. Cruciale randvoorwaarden zijn goede kennis van de regelgeving, kritische blik op de geldstromen en gestroomlijnde uitvoering van de verplichtingen.
WW-aanpak Robidus
Meer informatie over de WW? Vraag het onze specialist
Brigitt Kurvers Re-integratie specialist STEL EEN VRAAG

Het WW eigenrisicodragerschap is meer dan het betalen van WW-uitkeringen

Veel werkgevers vinden het lastig om ex-werknemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte afspraken.

Bespoedig het vinden van een baan

Betaald werk versterkt het gevoel van eigenwaarde, geeft zingeving en draagt bij aan fysieke en mentale gezondheid. Het snel vinden van een baan is dus goed voor uw ex-werknemer en voor u.

Invulling goed werkgeverschap

Begeleiding van een voormalig werknemer is lastig omdat er nog een "emotionele band" is. Een onafhankelijke derde kan open en objectief naar de zaak kijken.

Focus op werknemers in actieve dienst

Begeleiding van werkzoekenden op de arbeidsmarkt vraagt specifieke expertise. Uw HR medewerkers zijn effectiever als ze zich kunnen concentreren op de duurzame inzetbaarheid van werknemers in actieve dienst.

Wat maakt het WW eigenrisicodragerschap complex?

Boetes liggen op de loer

Uw wettelijke begeleidingsplicht betekent tevens de mogelijkheid van sancties als u uw begeleidingsverplichtingen niet nakomt. Voorkom procedures van uw ex-werknemers.

Betrokkenen zijn oud-collega's

Aanspreken van voormalige collega's blijkt in de praktijk lastig door emotionele betrokkenheid. Enige distantie daarentegen blijkt effectiever te zijn voor de begeleiding richting een nieuwe baan.

Voorkomen uitval

Het stimuleren van her- en bijscholing en het motiveren van de eigen ontwikkeling bij uw medewerkers in actieve dienst zijn cruciaal om te voorkomen dat iemand werkzoekende wordt.

WW dienstverlening voor eigenrisicodragers

Robidus helpt werkgevers die eigenrisicodrager zijn met hun wettelijke verplichtingen.

WW Service Center

Robidus verzorgt namens u de re-integratiebegeleiding van werknemers die werkzoekend zijn.

  • Gespecialiseerde loopbaanbegeleiding.
  • Focus op mogelijkheden werkzoekenden.
  • Interventies om re-integratie duurzaam te laten zijn.

Robidus WW Service Center

Waarom kiezen werkgevers voor het WW Service Center?
  • Specialistische begeleiding van de ex-werknemer
  • Door schaalgrootte lagere kosten dan eigen uitvoering
  • HR kan zich focussen op werknemers in actieve dienst
  • Voorkomen sancties
  • ISO27001 en ISAE3402 certificering