Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

WW-premie: hoge of lage premie?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden. Eén van de onderdelen van deze wet is de gedifferentieerde WW-premie. Deze WW-premie ent een hoog en een laag tarief. Wanneer bent u de hoge en wanneer de lage premie verschuldigd?

Heeft uw werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet zijnde een oproepcontract, dan kunt u de lage WW premie toepassen van 2,94%. Voor alle werknemers met een tijdelijk dienstverband of werknemers met een oproepovereenkomst bent u de hoge WW-premie van 7,94% verschuldigd.

Tijdelijke afwijking van aantal arbeidsuren

Indien een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tijdelijk (op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst) meer gaat werken, bijvoorbeeld om zwangerschapsverlof in te vullen of voor een speciaal project, dan kan dit gevolgen hebben voor de WW-premie.

In eerste instantie zal voor de tijdelijke uitbreiding de hoge WW-premie van toepassing zijn en voor het originele dienstverband (de overeenkomst voor onbepaalde tijd) de lage WW-premie.

Het kan echter voorkomen dat de lage WW-premie dient te worden herzien. Dit is het geval als er in het kalenderjaar in totaal meer dan 30% extra uren verloont worden dan schriftelijk in de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is overeengekomen. Met terugwerkende kracht dient dan alsnog de hoge WW-premie voor de vaste aanstelling afgedragen te worden. Voor de berekening van de verloonde uren tellen de uren van beide dienstbetrekkingen mee. Dit geldt niet als het aantal contracturen van de vaste aanstelling 35 uur per week of meer bedraagt.

Het tijdelijk extra laten werken van uw werknemer kan dus gevolgen hebben voor de WW-premie.

WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT MET ONS OP.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.