Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Nieuwe subsidie voor individuele ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2022 wordt het STAP-budget geïntroduceerd. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarktpositie. Het STAP-budget vervangt de fiscale aftrek van scholingskosten. Het doel van deze subsidie is om iedere volwassene de mogelijkheid te geven om te investeren in zijn of haar eigen ontwikkeling en arbeidsperspectief.

De regeling is voor alle personen, ongeacht opleidingsniveau, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd.

Het maximum subsidiebedrag is € 1.000,-. Daaronder vallen alle kosten die door de opleider in rekening worden gebracht voor het volgen van de opleiding of training. Het is ook mogelijk om het STAP-budget in te zetten voor het volgen van praktijkleren op maat; dit een opleidingstraject in het mbo dat gericht is op het behalen van een praktijkverklaring. Samenloop met studiefinanciering is niet mogelijk.

Aanvraagprocedure

De subsidie kan online via een eenvoudig in te vullen digitaal formulier bij UWV aangevraagd worden. Dit kan per persoon 1 keer per jaar. Bij de aanvraag vindt gelijk een controle plaats op de verschillende voorwaarden. Zo dient bij de aanvraag een STAP-aanmeldingsbewijs bijgevoegd te worden, welke door de opleider wordt afgegeven aan de deelnemer.

De subsidie kan jaarlijks gedurende zes tijdvakken worden aangevraagd. De aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld, het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Wanneer aanvragen in een tijdvak niet meer in behandeling worden genomen in verband met uitputting van het budget, zullen opnieuw moeten worden ingediend in een volgend tijdvak. In het geval van onder uitputting van het budget, wordt het resterende budget doorgeschoven naar het eerstvolgende tijdvak. Per 1 januari van ieder kalenderjaar wordt de verdeling van de budgetten over de zes tijdvakken bekend gemaakt.

Evaluatie resultaat

Na 2 jaar zal er een evaluatie plaatsvinden en zal er gekeken worden naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de regeling.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.