Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Maatregelen loondoorbetaling bij ziekte

De overheid heeft een aantal maatregelen aangekondigd om de loondoorbetalingsverplichtingen makkelijker, duidelijker en goedkoper maken. Wat is de stand van zaken omtrent deze maatregelen?

Hieronder een overzicht van de status van de diverse maatregelen, gebaseerd op de kamerbrief van de Minister aan de Tweede Kamer.


Medisch advies bedrijfsarts leidend bij RIV-toets
De behandeling van het wetsvoorstel waarbij het medisch advies van de bedrijfsarts leidend wordt bij de RIV-toets wordt voortgezet. Het wetsvoorstel is op zijn vroegst uitvoerbaar voor UWV per 1 juli 2023.

Verbetering kwaliteit poortwachtersproces
Als kwaliteitsimpuls is het programma Verbetering kwaliteit poortwachtersproces opgezet. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het poortwachtersproces en de re-integratie van werknemers door het ontwikkelen van kennis en het stimuleren van implementatie en borging van kennis. Verder wordt er aandacht besteed aan een impuls die bestaande kennisnetwerken dienen te versterken en verbreden. Hiervoor zijn in september 2 subsidieoproepen opengesteld. De projecten zullen maximaal 2 jaar duren.

Meer grip op re-integratie
Deze maatregel heeft als doel om de rol van de werknemer te verstevigen en om het gesprek over de re-integratie tussen werkgever en werknemer te bevorderen. Werknemers en werkgevers zullen hun visie over de re-integratie geven bij het opstellen van het plan van aanpak, het bijstellen van het plan van aanpak en bij de eerstejaarsevaluatie. Op deze manier wordt het gesprek over de re-integratie bevorderd, waardoor de betrokkenheid van werkgever en werknemer wordt vergroot. De ministeriële regeling die hiervoor nodig is wordt binnenkort uitgezet voor internetconsultatie en uitvoeringstoetsen.

Verbetering re-integratie 2e spoor
In 2027 wordt het programma Verbetering re-integratie 2e spoor afgerond. Het doel is het bevorderen van een succesvolle re-integratie in het 2e spoor met behulp van een innovatieve aanpak voor werknemers en werkgevers. In 2023 starten 7 projecten die een looptijd hebben van 4 jaar. Zo wordt er onder andere gekeken naar het vroegtijdig starten met een 2e spoor traject bij bepaalde sectoren en wordt er in een ander project samengewerkt door bedrijven om werk-leerplekken beschikbaar te stellen voor werknemers in het 2e spoor.

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering 2022
Sinds 2020 is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering op de markt. Dit verzekeringsproduct biedt kleine werkgevers naast dekking van het financiële risico bij ziekte van werknemers ook ondersteuning bij de verplichtingen rondom loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie. Voor 2022 wordt een verdere groei van het gebruik van het product verwacht. MKB-Nederland vergroot met de campagne ‘Loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn’ de bekendheid van de verzekering.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.