Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Maak verzuim beter door big data

Een term waar we tegenwoordig niet meer omheen kunnen: big data. Steeds meer bedrijven gebruiken het om inzicht te krijgen in risico’s of trends. Maar wat is de toegevoegde waarde van big data? Kunnen we met de inzichten verzuim en arbeidsongeschiktheid in de toekomst voorkomen? Of sneller de juiste interventies inzetten? We spreken in deze blog met Fiona Vestering, Risk Consultant bij Robidus, zij laat zien wat big data voor uw risicoprofiel kan betekenen.

Maar laten we eerst een stap terug doen. Wat is big data? Een precieze definitie is er niet. Onder data valt tekst, cijfers, audio, beeld en video. Maar hoe groot data moet zijn om big te worden genoemd, dat is vaak een discussie. Data-specialisten zeggen veelal dat het te definiëren is als een ontwikkeling. Onze hard- en software kan steeds meer data verzamelen, bewerken en bewaren. Nieuwe technologieën maken het mogelijk om betekenis te geven aan deze verzameling van losse data.

45% van HR baseert beslissing op big data

SD Worx heeft onderzoek gedaan naar big data en HR. Hieruit is gebleken dat Nederlandse HR-professionals geloven dat inzichten uit data impact hebben op ziekteverzuim (49%), ontwikkeling van medewerkers (44%) en de capaciteit (36%) binnen een bedrijf. Kijken we naar heel Europa, dan zegt 75% van de werkgevers dat zij belangrijke inzichten krijgen door gebruik te maken van big data. 

Uit een ander onderzoek onder HRM-professionals, uitgevoerd door IJK, blijkt dat het verzamelen van data in de HR-sector enorm populair is. De meerderheid, 67%, is hier bewust mee bezig. Slechts 18% van de respondenten geeft aan hier niet bewust mee bezig te zijn. Uiteindelijk gaat het erom of organisaties iets doen met de verzamelde data. Eén derde van de respondenten zet de data in voor toekomstscenario’s of om het HRM-beleid te vormen. 45% van de respondenten baseert belangrijke beslissingen op de verzamelde data.

Meer data, meer inzicht 

Fiona Vestering vertelt: “Ik krijg als Risk Consultant vaak de vraag: ‘wat is de toegevoegde waarde van big data voor Robidus en haar relaties?’. Robidus gebruikt data met betrekking tot ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en werknemersgegevens. We hebben hiervoor eigen software ontwikkeld: HRControlNet. Dit is het administratiesysteem waarin werkgevers hun verzuimgegevens en arbeidsongeschiktheid-gegevens vastleggen. Door diverse technologieën kunnen we slimme verbanden leggen tussen de gegevens. De inzichten die verworven worden, gebruiken we voor het risicoprofiel van de werkgever.”

Persoonlijk inzicht in risico’s 

Fiona Vestering vervolgt: “Robidus realiseert periodiek een Risk-scan voor werkgevers. Business-analisten maken per werkgever een rapport, gebaseerd op diverse gegevens. Op basis van cross-analyses wordt zichtbaar in welke werknemersgroep het grootste risico zit voor uitval door verzuim of arbeidsongeschiktheid. Deze groepen kunnen bijvoorbeeld gefilterd worden op leeftijd, salarishoogte of geslacht. Hierbij kunnen vergelijkingen gemaakt worden op werkgeversniveau maar ook op sectorniveau of landelijk niveau. Een werkgever kan door deze inzichten gericht interventies inzetten op specifieke groepen werknemers en zo zijn risico’s rondom verzuim- en arbeidsongeschiktheidskosten te verlagen.” 

Fiona Vestering sluit af: “Een ander voorbeeld is het online inzetbaarheidsplatform van Robidus. Op dit platform worden real-life inzichten gegeven in het inzetbaarheidsprofiel van de werkgever. Werkgevers kunnen hier dagelijks bepaalde trends of veranderingen volgen. Op dit platform is ook de jaarlijkse ontwikkeling van specifieke kenmerken te zien op verschillende sociale zekerheidsdomeinen; zoals leeftijdsopbouw van het personeelsbestand, het percentage van de 42ste week meldingen en de WGA-instroom. Op deze manier kan een werkgever gericht(er) sturen op zijn KPI’s.”

Benieuwd hoe big data uw risico’s kan verlagen? Neem contact met ons op!

Onze consultants leggen graag uit waar kansen liggen.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.