Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Onderzoek loonkostenvoordelen: Waarom werken ze niet?

Werkgevers krijgen vanuit de loonkostenvoordelen een financieel voordeel als zij een werknemer uit de doelgroepen arbeidsgehandicapten, de banenafspraak of  ouderen uit een uitkering aannemen. Volgens Onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek blijkt dat werkgevers bijna geen gebruik maken van deze regeling.  Slechts in 20% van de gevallen waar recht is op loonkostenvoordeel, vragen de betrokken werkgevers de regeling aan. Waarom?

SEO Economisch Onderzoek beschrijft in het evaluatierapport loonkostenvoordeel de effecten van de regeling loonkostenvoordelen op werknemer en werkgever. De evaluatie werd uitgevoerd in opdracht van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Armoedebeleid Participatie en Pensioen.

Oorzaken niet-gebruik van de loonkostenvoordelen

Uit het evaluatierapport komt naar voren dat werkgevers in 80% van de nieuwe dienstverbanden, waar recht is op loonkostenvoordeel (lkv), de regeling niet aanvragen. De onderzoekers noemen 3 oorzaken: 

 1. Tijdelijk contract
  Heeft een werknemer een (kort) tijdelijk contract? Dan vragen werkgevers het loonkostenvoordeel niet altijd aan. De financiële voordelen wegen mogelijk niet op tegen de administratieve handeling voor het aanvragen van het loonkostenvoordeel. 
 1. Onbekendheid
  Een deel van de werkgevers is niet bekend met de loonkostenvoordelen. Of zij weten niet dat ze loonkostenvoordelen kunnen ontvangen voor hun werknemers.
 1. Complexiteit
  Werkgevers vinden het proces rondom de loonkostenvoordelen complex. UWV, werknemer, Belastingdienst en gemeenten hebben allen een rol in het proces. Dit kan het systeem voor werkgevers en werknemers ingewikkeld maken.

Loonkostenvoordeel heeft een positief effect op de baanduur

De  onderzoekers concluderen verder dat het loonkostenvoordeel een positief effect heeft op de baanduur van werknemers. Een werknemer met loonkostenvoordeel blijft gemiddeld 10% langer in dienst ten opzichte van een vergelijkbare werknemer. Een betere positie op de arbeidsmarkt, door het fiscale voordeel voor werkgevers, is niet in alle doelgroepen eenduidig vast te stellen.

De uitvoering van loonkostenvoordelen is anders dan bij premiekortingen

De uitvoering van loonkostenvoordelen wordt in het rapport vergeleken met de voorloper, de premiekortingen. Belangrijk verschil is dat de werkgever de premiekorting opvoerde. Bij het loonkostenvoordeel is in alle gevallen een doelgroepverklaring vereist. Is die verklaring ontvangen? Dan moet vervolgens tijdig de indicatie voor het loonkostenvoordeel aangezet worden in de loonaangifte. 

Loonkostenvoordelen: minder uitgekeerd en minder fraudegevoelig

Het uitgekeerde bedrag is op dit moment gehalveerd ten opzichte van de totale uitbetaling bij premiekortingen. Ook concluderen de onderzoekers dat het loonkostenvoordeel minder fraudegevoelig is dan de premiekorting. Dit komt omdat UWV de berekening maakt en de Belastingdienst vervolgens de definitieve berekening vaststelt.

Loonkostenvoordeel “herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer” lijkt niet doeltreffend 

De ministers staan in het rapport ook stil bij het loonkostenvoordeel “herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer”. Dit loonkostenvoordeel komt in de praktijk nagenoeg niet voor en lijkt niet doeltreffend te zijn. De onderzoekers geven de specifieke voorwaarden als mogelijke oorzaak van het zeer lage gebruik van dit type loonkostenvoordeel.

Wat doen de ministers met de aanbevelingen?

De ministers gaan in hun aanbiedingsbrief ook direct in op aanbevelingen van de onderzoekers.

 • Het maandelijks uitbetalen van het loonkostenvoordeel wordt niet nader onderzocht. Dit zou extra tijd kosten voor UWV en Belastingdienst. Ook is de huidige Wtl-systematiek gericht op kalenderjaren.
 • De verlenging van de huidige aanvraagtermijn van 3 maanden wordt wel nader onderzocht. 11% van alle aanvragen lijkt afgewezen te worden door het overschrijden van de termijn.
 • Ook worden de voorwaarden van loonkostenvoordeel “herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer” opnieuw bezien om deze doelgroep beter te laten aansluiten bij een loonkostenvoordeel in de praktijk.

Benut uw loonkostenvoordelen door geautomatiseerde statusuitvraag

Voor het aanvragen van loonkostenvoordelen is het opvragen van de doelgroepverklaring essentieel. Door een geautomatiseerde uitvraag realiseert Robidus een responsratio tot wel 98%. Hierdoor kunt u als werkgever tijdig de loonkostenvoordelen benutten voor bijna alle werknemers uit de doelgroep. Op dit moment wordt er maar bij 20% van de doelgroep een loonkostenvoordeel aangevraagd. Door een geautomatiseerde uitvraag maakt Robidus het aanvragen voor u makkelijker.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie