Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Is no-riskpolis effectief?

De no-riskpolis is een regeling die het aantrekkelijk maakt voor werkgevers om een werknemer in dienst te nemen met een arbeidsbeperking of ziekte. De overheid hoopt dat werkgevers hierdoor iedereen een eerlijke kans geeft op de arbeidsmarkt door de vermeende hogere verzuimkosten te compenseren.

Uit een onderzoek, van De Beleidsonderzoekers samen met SEO Economisch Onderzoek in 2018, bleek onder andere dat

  • het merendeel van de sollicitanten (75%) ook zonder no-riskpolis aangenomen of in dienst gehouden zou zijn,
  • ongeveer de helft van de werkgevers bekend is met de no-riskpolis.

Deze uitkomsten waren voor Minister Koolmees aanleiding om drie vervolgonderzoeken te laten uitvoeren: een onderzoek naar de manier waarop de bekendheid van de no-riskpolis kan worden vergroot, een onderzoek naar de effecten van de no-riskpolis en een onderzoek naar een mogelijke uitbreiding van de no-riskpolis voor mensen met een chronische aandoening.

Vergroten bekendheid no-riskpolis

Uit het onderzoek naar de manier waarop de bekendheid van de no-riskpolis kan worden vergroot, blijkt dat het belangrijk is om de communicatie toe te spitsen op de doelgroep. Voor bijvoorbeeld jongeren met scholingsbelemmeringen betekent de no-riskpolis iets anders dan voor een werkgever. Daarnaast is het belangrijk om de no-riskpolis op het juiste moment onder de aandacht te brengen en bij herhaling onder de aandacht te brengen. Er is de afgelopen jaren al veel gebeurd om de bekendheid van de no-risk polis te vergroten. UWV is voortdurend alert op mogelijke verbeteringen. Verder zal minister Koolmees in gesprek gaan met betrokken partijen hoe de bekendheid van hun recht op de no-riskpolis onder jongeren met scholingsbelemmeringen kan worden vergroot.

Effecten no-riskpolis

In het onderzoek naar de effecten van de no-riskpolis blijkt dat specifieke omstandigheden van specifieke doelgroepen bepalen in hoeverre er positieve of negatieve effecten optreden. Zo speelt de mate van begeleiding die werkzoekenden krijgen een belangrijke rol. Ook is het belangrijk om de doelgroepen van UWV en gemeenten te onderscheiden.

  • Bij de doelgroep die onder de verantwoordelijkheid van gemeenten valt, wordt de no-riskpolis actief ingezet als hulpmiddel om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen bij werkgevers.
  • Bij de doelgroep die onder UWV valt, is het aan de werkzoekenden zelf om op zoek te gaan naar werk en de keuze te maken om dit instrument te benoemen tijdens de sollicitatieprocedure.

Minister Koolmees zal met UWV in gesprek gaan om te onderzoeken in hoeverre binnen de UWV-dienstverlening mensen ondersteund kunnen worden in de afwegingen die ze maken bij het wel of niet benoemen van het recht op de no-riskpolis.

Uitbreiding doelgroep no-riskpolis

In het laatste onderzoek naar een mogelijke uitbreiding van de no-riskpolis voor mensen met een chronische aandoening is gebleken dat de uitbreiding een verdrievoudiging of verviervoudiging van de doelgroep zou betekenen. Dit is geen haalbare optie en daarom kiest minister Koolmees ervoor om de uitbreiding niet verder te onderzoeken.

Klik hier voor de Kamerbrief met toelichting over deze onderzoeken.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.