Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Frequent verzuim

Wat is frequent verzuim?

“In januari begon het met een paar dagen griep. Een maand later volgde migraine, in de zomer weer een weekje griep en nu ik eens goed naar mijn rapportage kijk, was hij dit jaar ook drie keer een dag afwezig met de verklaring ‘niet lekker’ of ‘hoofdpijn’. Kan en moet ik hier iets mee?”, aldus de vraag van een alerte en bezorgde werkgever. Misschien speelt er iets op het werk of thuis. Het kan ook zijn dat er iets medisch aan de hand is waardoor hij zo vaak niet in staat is om te werken. Eén ding staat vast: dit vraagt om een interventie, voordat de medewerker straks voor langere tijd uit de running is.

Kosten van frequent verzuim

Als we over besparingen en personeelskosten praten, gaat het meestal over langdurig verzuim. Terwijl frequent, kortdurend ziekteverzuim vaak ook een serieuze, minder zichtbare, kostenpost is. Eén verzuimdag kost je gemiddeld 250 euro, blijkt uit onderzoeken en berekeningen van o.a. Arboned. Bovendien hebben mensen die regelmatig kortdurend ziek zijn, grotere kans om langdurig arbeidsongeschikt te worden.

Voorspellende patronen en signalen

Hoe herken je frequent verzuim? Je wordt niet alleen geattendeerd door de cijfers in je verzuimrapportage, er zijn vaak meer tekenen aan de wand. Vind je dat iemand somber of ontevreden overkomt? Heeft hij ineens minder inbreng in teamvergaderingen, is hij regelmatig ‘niet fit’ of komt hij vaak te laat op z’n werk? Best kans dat verzuim op de loer ligt. In principe valt iedereen die zich vaker dan drie keer per jaar ziek meldt, onder de noemer frequent verzuim. Onderzoek wijst uit dat zonder adequate actie kort frequent verzuim in ongeveer de helft van de gevallen binnen vier jaar leidt tot langdurend verzuim.

Hoe maak je frequent verzuim bespreekbaar?

Een goede vorm van actie ondernemen, is het gesprek aangaan. Dat deed ook de werkgever in bovenstaand voorbeeld, tijdig ingrijpen voorkomt immers erger. De gespreksonderwerpen voor dit verzuimgesprek waren:

  • Ambities en toekomstperspectief. Zit hij nog op z’n plek?
  • Fysieke gezondheid en levensstijl. Sport hij regelmatig en eet hij gezond? Ervaart hij veel stress?
  • Oorzaak verzuim. Heeft het verlof steeds een vergelijkbare reden? Is hij al eens naar de huisarts geweest voor die migraine?
  • Privésituatie. Hoe gaat het thuis? Is er balans tussen werk en gezin?
  • Relatie met collega’s en leidinggevende.

Onderliggende factoren van frequent verzuim aanpakken

De medewerker in deze kwestie bleek baat te hebben bij een gesprek met de bedrijfsarts. Ook de optie om eens per week een middag thuis te werken, loste voor hem veel op. Afhankelijk van wat er uit het verzuimgesprek naar voren komt, kun je diverse dingen doen om de medewerker te helpen:

  • Overweeg gezondere voeding in de kantine, collectiviteitskorting op de sportschool of gratis fruit op de werkplek.
  • Stel een gesprek met een casemanager, bedrijfsarts of psycholoog voor. Vergoed eventuele kosten, dit verdien je weer terug in de vorm van een gezonde medewerker en minder verzuim.
  • Wijs de werknemer op de mogelijkheden van o.a. flexwerken, zorg- en ouderschapsverlof.
  • Initieer teambuilding op de afdeling en stimuleer onderlinge contacten, ook buiten werktijd.
  • Stel een plan van aanpak met heldere doelstellingen op. Ergens naartoe werken motiveert.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie