Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Hogere ZW en WGA-premies om tekorten in te lopen

Het aantal Ziektewet-uitkeringen bleek hoger dan UWV verwachtte. Dit heeft geleid tot een kastekort Ziektewet bij het UWV. Om dit tekort in te lopen wordt de Ziektewet-premie die werkgevers betalen met 17% verhoogd per 1 januari 2022.

Als werkgever betaalt u de Ziektewet en WGA-uitkeringen die worden uitgekeerd aan (voormalig)werknemers.  Deze lasten kunnen zowel via een publieke als private variant gefinancierd worden. In het eerste geval wordt een premie afgedragen aan het UWV, welke jaarlijks wordt herijkt aan de hand van eventuele tekorten of overschotten in de totale UWV kas. Bij een private financiering draagt u als werkgever alleen de daadwerkelijke kosten van uw uitkeringslasten, het eigenrisicodragen.

Het gemiddelde premiepercentage Ziektewet (ZW) in het publieke bestel stijgt van 0,58% in 2021 naar 0,68% in 2022. Een stijging van maar liefst 17%! De gemiddelde WGA-premie stijgt ook, maar minder hard dan de ZW premie. Deze stijgt met 7,5% naar 0,84% van de loonsom. Deze stijgingen liggen in lijn met de prognoses van onze specialisten. Naar verwachting zal deze lijn zich de komende jaren doorzetten.

Uitvoeringskosten

De UWV premie voor de Ziektewet wordt gebruikt voor het betalen van de ZW-uitkeringen aan uw werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan, maar ook voor de kosten van de begeleiding van deze ZW-uitkeringsgerechtigde. De administratieve lasten en de re-integratiebegeleiding bleek voor UWV duurder uit te vallen dan geprognosticeerd. Ook dit wordt nu in de verhoogde premie verwerkt.

Eigenrisicodrager

De werkgever die gekozen heeft voor het eigenrisicodragerschap krijgt niet te maken met deze premieverhoging. Hij betaalt immers zelf de ZW-uitkering aan de voormalig werkgever en zorgt voor een juiste administratie en goede re-integratiebegeleiding. Uit cijfers blijkt overigens dat de kans op werkhervatting door ZW-uitkeringsgerechtigden veel hoger is als zijn/haar voormalig werkgever eigenrisicodrager is. Een win-win situatie, want de werkgever heeft lagere uitkeringslasten en de werknemer kan weer aan de slag.

Wilt u premiestijging voorkomen dan heeft u tot 1 oktober de tijd om kenbaar te maken dat u eigenrisicodrager wenst te worden. Neem contact op met onze specialisten om u nog voor die tijd te laten informeren!

Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.