Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

Hoge Raad doet uitspraak over uitzendbeding bij arbeidsongeschiktheid

Op vrijdag 17 maart 2023, deed de Hoge Raad uitspraak met betrekking tot het uitzendbeding bij arbeidsongeschiktheid. Volgens de Hoge Raad is het uitzendbeding onder voorwaarde nog toegestaan. Daarnaast is er meer informatie over de recent gepubliceerde cao voor uitzendkrachten. 

Waar de cao-partijen hebben voorgesorteerd op het eindig zijn van het uitzendbeding in haar huidige vorm, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het uitzendbeding onder bepaalde voorwaarden nog steeds is toegestaan. Door deze uitspraak hebben cao-partijen duidelijkheid gekregen over het uitzendbeding. In de nieuwe cao voor uitzendkrachten zijn verschillende wijzigingen ten aanzien van het uitzendbeding overeengekomen. In onderstaand artikel nemen wij u graag mee in de wijzigingen en welke impact dit kan hebben voor uitzendorganisaties en uitzendkrachten.

Hoge raad gaat in tegen advies A.G. de Bock

In de huidige cao voor uitzendkrachten wordt ervan uitgegaan dat bij ziekte, de inlenende partij een beëindigingsverzoek doet, zonder dat de inlenende partij dit daadwerkelijk dient te doen. Dit betekent dat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de inlenende partij, op een fictief verzoek van die partij, eindigt. A.G. de Bock concludeert dat een ziekmelding in deze constructie fungeert als ontbindende voorwaarde en dat dit in strijd is met de rechtsbescherming die het wettelijke ontslagstelsel biedt.

De vraag of het uitzendbeding zoals opgenomen in de cao voor uitzendkrachten rechtsgeldig is, is door de Hoge Raad op vrijdag 17 maart 2023 beantwoord met: Ja, mits de inlener, een verzoek doet tot beëindiging van de terbeschikkingstelling. De Hoge Raad oordeelt hiermee tegen het advies van A.G. Ruth de Bock in. De uitspraak van de Hoge Raad maakt dat een uitzendovereenkomst met uitzendbeding, direct na de ziekmelding toch van rechtswege kan worden beëindigd, maar de ziekmelding niet meer mag fungeren als een automatisch verzoek tot een beëindiging van de inlenende partij. De inlenende partij dient aan te geven dat zij de uitzendkracht niet langer meer willen, of kunnen inlenen. De Hoge Raad oordeelt dat het beëindigen van de uitzendovereenkomst van rechtswege niet in strijd is met het opzegverbod tijdens ziekte, vanwege het specifieke karakter van de uitzendovereenkomst en de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht aan de inlenende partij op verzoek van die partij eindigt. 

Wijziging in de cao voor uitzendkrachten

De verschillende cao-partijen lijken mee te zijn gegaan met het advies van A.G. de Bock en hebben bij de cao-onderhandelingen de rechtspositie van uitzendkrachten in een fase A of 1/2 overeenkomst verstevigd. Per 1 juli 2023 zijn verschillende wijzigingen opgenomen. Er is onder andere gewijzigd dat een uitzendkracht met een fase A of 1/2 overeenkomst bij arbeidsongeschiktheid gedurende de terbeschikkingstelling niet eindigt, en dat de terbeschikkingstelling niet kan worden beëindigd omdat de uitzendkracht de bedongen arbeid niet kan verrichten in verband met arbeidsongeschiktheid. Een uitzendovereenkomst in fase A of 1/2 eindigt per 1 juli 2023, zodra de einddatum van de onderliggende uitzendovereenkomst is bereikt. Daarbij is in de nieuwe cao voor uitzendkrachten opgenomen dat het nu standaard opgenomen uitzendbeding in een fase A of 1/2 overeenkomst, per 1 september 2023 komt te vervallen. 

Concreet houdt dit in dat uitzendorganisaties met een kleine aanpassing het ‘oude’ uitzendbeding kunnen blijven voortzetten tot 1 juli 2023. Bij een ziekmelding kunnen zij de inlenende partij op de hoogte brengen dat de uitzendkracht de bedongen arbeid niet kan verrichten, waarop de inlenende partij kan aangeven dat zij de uitzendkracht niet langer willen, of kunnen inlenen. De uitzendovereenkomst eindigt op dat moment van rechtswege, omdat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht is beëindigd, op verzoek van de inlenende partij. 

Na 1 juli 2023 zijn de cao-partijen overeengekomen om het uitzendbeding bij ziekte niet meer te gebruiken. Zij zijn akkoord gegaan met de nieuwe cao voor uitzendkrachten, in het achterhoofd hebbende dat het uitzendbeding zoals we dat op dit moment kennen, eindig was. De uitspraak van de Hoge Raad maakt hierin geen verschil. Neem voor meer informatie contact op via contact@robidus.nl

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.