Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Nieuws

PPUSZ over verschil in re-integratieverplichtingen

Gelijke behandeling van UWV en private uitvoerders

Het Platform Private Uitvoerders Sociale Zekerheid (PPUSZ), waar Robidus deel van uitmaakt, vraagt minister Koolmees om gelijke behandeling van UWV en private uitvoerders. Dit naar aanleiding van de recente aanscherping van de beleidsregels voor medewerkers die ziek uit dienst gaan en instromen in de Ziektewet.

Loonsancties door UWV

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn krijgen steeds vaker loonsancties van UWV. Er bestaat al geruime tijd een discrepantie tussen de re-integratieverplichtingen voor werkgevers die privaat en werkgevers die publiek verzekerd zijn. Nu is de situatie ontstaan dat UWV, door aanscherping van haar beleidsregels, loonsancties aan haar feitelijke concurrenten oplegt die niet voor UWV zelf gelden.

Gelijkwaardig speelveld

Het PPUSZ streeft naar een zo gelijkwaardig mogelijk speelveld tussen private en publieke uitvoerders van de sociale zekerheid en vraagt de minister om de WIA-beoordeling gelijk te trekken. Het PPUSZ geeft in de brief aan dat het zeer onrechtvaardig is dat werkgevers worden belast met een loonsanctie. Het PPUSZ stelt dat een hybride stelsel alleen kan functioneren als zowel voor publiek als private uitvoering dezelfde spelregels worden gehanteerd. Werkgevers die kiezen voor het eigenrisicodragerschap nemen bewust het risico van de uitkeringslasten op zich, omdat zij denken beter in staat te zijn om medewerkers te re-integreren. Hierbij geldt impliciet dat zij vanuit kostenoogpunt altijd zullen toetsen of het terugnemen van medewerkers uit dienst een mogelijkheid is. Het wordt daarom als zeer onrechtvaardig ervaren als werkgevers daarnaast worden belast met een loonsanctie. Zeker als de verplichting van eerste spoor re-integratie in het publiek bestel niet geldt.

Deze discrepantie is niet uit te leggen aan de betrokken (ex-)werknemers en (ex-) werkgevers. Door de regeling van het aantal maximaal te geven tijdelijke contracten kan zelfs de situatie ontstaan dat als gevolg van een opgelegde spoor 1 re-integratie, door de ex-werkgever verplicht een vast contract moet worden aangeboden aan de ex-werknemer. Waar het UWV alleen inzet op spoor 2 re-integratie en de (ex-)werkgevers die eigenrisicodrager zijn dit ook altijd hebben gedaan, worden deze privaat verzekerde werkgevers steeds vaker geconfronteerd met loonsancties vanwege het niet inzetten van spoor 1.

In haar brief verzoekt het PPUSZ de minister om op korte termijn over te gaan tot een tweetal acties om te zorgen voor een gelijk speelveld:

  1. Op zo kort mogelijke termijn de ongelijkheid in de WIA-beoordeling tussen publiek en privaat verzekerden op te heffen door de Spoor 1 inspanningen uit te sluiten en daar geen sanctiemogelijkheid op toe te kennen.
  2. In de binnenkort aan de Tweede Kamer toe te zenden ‘Visie op hybride markt’ een oplossing te bieden voor deze gang van zaken.
Ziektewet CTA Robidus

Dit leest u in onze whitepaper over de Ziektewet:

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.