Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Grote achterstanden UWV bij WIA-beoordelingen

UWV kampt met grote achterstanden bij de beoordeling of mensen recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De doorlooptijd stijgt en ligt momenteel rond de 17 weken. Enerzijds komt dit door het tekort aan verzekeringsartsen, anderzijds door de toegenomen taken bij UWV. Daarnaast speelt ook de coronacrisis een rol in de vertraging. Eind vorig jaar wachtten 12.000 mensen op een WIA-beoordeling. Wat kunt u hier als werkgever tegen doen? 

Uiteraard is de vertraging voor beide partijen vervelend. Uw werknemer is twee jaar ziek en verkeert in veel onzekerheid. Krijgt hij of zij recht op een WIA- of op een WW-uitkering? En ook bij werkgevers roept het vragen op: moet u het loon doorbetalen, kan u een contract beëindigen voordat de beslissing definitief is en wat als de beslissing nog maanden uitblijft?

Gevolgen van een late WIA-beoordeling

UWV moet binnen acht weken, na ontvangst van de WIA-aanvraag, een beslissing nemen. Dit wordt gedaan door de verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige van UWV. De termijn kan door UWV worden verlengd, dit moet schriftelijk aangevraagd worden voordat de reguliere acht weken voorbij zijn. Check als werkgever goed wat de nieuwe termijn wordt en houd deze in de gaten. Haalt UWV ook de tweede termijn niet? Vraag dan een bezwaar aan.

Natuurlijk mogen zowel werknemers als werkgevers niet de dupe worden van een te late beoordeling. Daarom ontvangen werknemers een tijdelijk voorschot op de WGA-uitkering. Zo komt diegene niet zonder inkomen te zitten. Let wel: ontvangt een werknemer te veel? Dan wordt dit op een later moment teruggevorderd. 

Voor werkgevers eindigt de loondoorbetalingsverplichting tijdens ziekte na 104 weken. Dit wordt ook wel de einde wachttijd (EWT) genoemd. Heeft u de WIA-aanvraag op tijd, 11 weken voor het EWT, ingediend? En heeft UWV geen loonsanctie opgelegd? Dan hoeft u na de 104 weken het loon niet door te betalen. Het is dus nuttig om de WIA-aanvraag altijd ruim op tijd in te dienen en eventueel bezwaar aan te vragen tegen een loonsanctie. 

Late WIA-beoordeling? Tips voor werkgevers 

  • Tip 1 | Heeft u de WIA-aanvraag tijdig ingediend, maar heeft UWV bij EWT nog geen beslissing genomen? Dan is er geen reden om het loon door te betalen. 
  • Tip 2 | UWV kan nooit een loonsanctie opleggen nadat de wachttijd voor de WIA is verstreken. Doet UWV dit wel? Vraag hier dan bezwaar voor aan. 
  • Tip 3 | Vraagt UWV een verlenging aan van de beslistermijn? Check dan altijd goed tot wanneer deze termijn loopt én of UWV de nieuwe termijn wel haalt. 
  • Tip 4 | Stel het UWV in gebreke (met een machtiging van uw werknemer) als binnen de wettelijke beslistermijn nog geen WIA-beoordeling is afgegeven. 
  • Tip 5 | Heeft UWV na de ingebrekestelling niet binnen 14 dagen gereageerd? Stel dan een direct beroep in wegens ‘niet tijdig beslissen’ bij de Rechtbank. 
  • Tip 6 | Bij een te late beoordeling krijgt de werknemer recht op een voorschot op de WIA. Attendeer uw werknemer op deze mogelijkheid. 
  • Tip 7 | Stel UWV op voorhand aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit de te late besluitvorming als het UWV niet tijdig beslist op de WIA-aanvraag.
WIA Magazine

Niet eens met een WIA-beoordeling… en nu?

Verzuim is in geen enkel bedrijf volledig te voorkomen. Vroeg of laat krijgt u te maken met een zieke werknemer. Vaak is dit van korte duur, maar het kan ook voor langere tijd zijn. U krijgt dan in veel gevallen te maken met een WIA-beoordeling. Hoe werkt dit in de praktijk?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.