Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Kiest u in 2021 voor de juiste financieringsmogelijkheid?

Hoe ziet de WIA er komend jaar uit, welke wetswijzigingen kunnen we verwachten, krijgen we te maken met interessante subsidies en hoe gaan de premies eruit zien voor de WGA en Ziektewet? Etienne Commissaris, BU-manager WIA Services, en Guido Louw, directeur Robidus Risk Consulting, nemen u in onze whitepaper mee in alle veranderingen. In deze blog lichten ze alvast een tipje van de sluier op.

WIA-instroom neemt fors toe 

Commissaris: “Het is u vast niet ontgaan dat de WIA-instroom de laatste jaren fors toeneemt. De afgelopen tijd zijn aanpassingen in de WIA dan ook regelmatig het onderwerp van gesprek. De verwachting is namelijk dat de WIA-instroom blijft stijgen, vooral omdat ouderen langer moeten werken en juist deze leeftijdscategorie (55+) een groot deel vormt van de WIA-instroom (63%). In de eerste acht maanden van 2020 steeg de WIA-instroom met 5,2%. Als we daar het te verwachten ‘corona-effect’ bij optellen, lijkt het zeer waarschijnlijk dat de stijgende trend zich komend jaar voortzet. Wat dit betekent voor eventuele aanpassingen in de WIA? Dat moet blijken na de verkiezingen in maart 2021. Dat aanpassingen nodig zijn, is helder, maar of dit gaat gebeuren hangt sterk af van de politiek.”

WIA markt focust op preventie 

“Een duidelijke trend binnen de markt van de WIA-dienstverlening is de verschuiving naar preventie. Steeds meer partijen focussen op duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Of bedrijven blijven investeren in dit soort programma’s is onzeker aangezien veel bedrijven in economisch zwaar weer verkeren. Dit terwijl investeren in inzetbaarheid over het algemeen leidt tot lagere kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Het is hierbij essentieel om te kijken welke partij(en) en welke interventies aantoonbaar effect hebben. Dit wordt bij steeds beter in kaart gebracht. Tegelijkertijd zijn er nog nauwelijks kwantitatieve onderzoeken die de effecten inzichtelijk maken. Effecten laten zich namelijk lastig voorspellen. Wees dus kritisch op beloftes die gedaan worden; niet elke interventie is zo effectief als voorspeld”, legt Commissaris uit.


In onze whitepaper leest u over de andere twee trends binnen de WIA markt: actieve risicobeheersing en vitaliteitsprogramma’s. Daarnaast nemen we u mee in het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA én de subsidieregeling DIEU. U leest het allemaal in de whitepaper.


Trends binnen de WGA en Ziektewet

Louw: “De premie voor de Werkhervattingskas (Whk) van de Ziektewet-flex stijgt fors in 2021, gelijk aan de verwachting van de experts. Dat is best bijzonder want het aantal ziekmeldingen blijft onder impact van corona relatief beperkt. Wel duurt het verzuim langer door meer beperkte re-integratiemogelijkheden en zijn er de nodige achterstanden bij UWV voor onder meer de 1e jaarsbeoordelingen. De premie Whk van de WGA stijgt minimaal. De WGA-instroom en daarmee de totaal te financieren WGA-uitkeringslast neemt al jaren toe en de corona impact lijkt dat dit jaar nog te versterken. De mogelijkheden van re-integratie zijn immers beperkter dan anders, wat de kans op instroom vergroot en de kans op uitstroom verkleint. Daarnaast is het de vraag wat de corona-impact op de totaal verzekerde loonsom gaat zijn.”

Louw vervolgt: “Terwijl de premie Whk voor de Ziektewet een forse stijging laat zien, is deze stijging voor de WGA minimaal. De WGA-instroom en daarmee de totaal te financieren WGA-uitkeringslast neemt al jaren toe en de corona impact lijkt dat dit jaar nog te versterken. Omdat er voor de WGA ruim voldoende premie in kas is om een premietekort in 2021 op te vangen zal dit niet tot een extra premiestijging in 2022 leiden. Het blijft echter onzeker of de publieke premie van 2021 voldoende is om de uitkeringslasten te dekken. Daarnaast is het interessant om te kijken welke gevolgen dit uiteindelijk heeft voor de premie van 2022. Kortom, een belangrijk punt om in 2021 te volgen om vervolgens de juiste financieringskeuze te maken.” 

Benieuwd hoe de ZW ERD en de WGA ERD zich gaan ontwikkelen? Of wilt u graag onze toelichtingen lezen op de nota gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet die UWV heeft gepubliceerd? U leest het allemaal in de whitepaper.

Whitepaper - Sociale zekerheid

Whitepaper | Trends voor sociale zekerheid in 2021

  • Toekomst van de WIA: meer duidelijkheid in 2021?
  • Wat verandert er aan de premies voor de WGA en Ziektewet? 
  • Welke trends binnen sociale zekerheid gaan er spelen? 
  • Hoe maakt u de juiste financieringskeuze, wat zijn de aandachtspunten?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.