Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Eerstejaars Ziektewetbeoordeling: een belangrijk toetsingsmoment

De werknemer die ziek uit dienst gaat krijgt recht op een Ziektewet-uitkering (ZW). 52 weken na de eerste verzuimdag wordt door het UWV ambtshalve getoetst of voortzetting van de ZW-uitkering noodzakelijk is. Dit moment wordt de ‘Eerstejaars Ziektewetbeoordeling’ (EZWB) genoemd. Gevolg van dat toetsingsmoment kan zijn dat de ZW-uitkering wordt beëindigd. Een belangrijk moment dus voor de werkgever en voor de ZW-uitkeringsgerechtigde.

Tijdens de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling (EZWB) wordt de werknemer door het UWV onderworpen aan een medisch onderzoeksverslag. Indien de werknemer tot arbeid in staat blijkt wordt een arbeidsdeskundig onderzoek verricht. Daarbij wordt ten eerste getoetst of de werknemer geschikt is tot het verrichten van zijn of haar laatst arbeid. Indien dit niet mogelijk is, dan wordt getoetst of de werknemer met inachtneming van de aanwezige beperkingen meer dan 65% kan verdienen van het loon voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid. Als blijkt dat werknemer geschikt is om zijn/haar laatste werk uit te voeren of in staat blijkt meer dan 65% te verdienen van zijn of haar laatstverdiende loon dan wordt de Ziektewet-uitkering beëindigd.

Een voorbeeld

Marie is kassamedewerker in een supermarkt en verdient een uurloon van 13 euro. Marie gaat ziek uit dienst bij de supermarkt. Na 52 weken ziekte vindt de EZWB plaats. Marie blijkt ongeschikt voor haar werk als kassamedewerker, maar ze blijkt wel in staat ander werk te verrichten. Met dit andere werk zou ze een uurloon van 10 euro kunnen verdienen. Dit is meer dan 65% van haar oude loon van 13 euro. De Ziektewet-uitkering komt daarom ten einde.

Stel dat Marie een andere functie had in de supermarkt en een hoger loon verdiende voordat ze zich ziek meldde, namelijk 32 euro per uur. Ook in deze situatie vindt er een EZWB plaats en ook nu blijkt dat ze mogelijkheden heeft om 10 euro te verdienen. De inkomensvergelijking komt nu anders uit: 10 euro ten opzichte van 32 euro is minder dan 65%.  Dit betekent dat de Ziektewet-uitkering in deze situatie wordt voortgezet.

Bezwaar

Mocht de Ziektewet-uitkering worden voortgezet dan helpt Robidus werkgevers om bezwaar te maken tegen de EZWB. Een jurist van Robidus zal aan de hand van dossierstukken nagaan of het UWV zowel het medisch onderzoeksverslag als het arbeidsdeskundig onderzoek naar behoren heeft verricht. De praktijk laat zien dat Robidus succesvol is met deze bezwaarprocedures. En zo alsnog uitstroom uit de Ziektewet weet te realiseren.

Tevens wordt inzichtelijk gemaakt of in het tweede ziektejaar een nieuw moment van toetsing dient plaats te vinden omdat de belastbaarheid van de werknemer is toegenomen. Dit moment noemen we ‘Toetsing verbetering belastbaarheid tijdens het tweede ziektejaar’.

Geen tijdige EZWB

De achterstanden bij het UWV leiden er toe dat de EZWB in veel gevallen niet tijdig wordt verricht door het UWV. In sommige gevallen loopt de Ziektewet-uitkering om deze reden langer dan noodzakelijk door. Robidus kan in deze gevallen bij UWV een schadevergoedingsverzoek indienen.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.