Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Duurzame inzetbaarheid: theorie versus praktijk

Duurzame inzetbaarheid blijft een belangrijk thema stelt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Werkgevers geven aan het belangrijk te vinden dat hun personeel duurzaam inzetbaar is, maar in werkelijkheid lijken ze weinig te doen om hier vorm aan te geven. Robidus is van mening dat dit in het snel veranderende landschap een cruciale misser is. Hoe kan het dat werkgevers wel beleid formuleren, maar nog te weinig concrete invulling geven aan de inzetbaarheid?

In het rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart’ van het SCP wordt gesteld dat werkgevers een bijzonder grote rol spelen in het voorkomen van uitval van hun personeel. Medewerkers die betrokken zijn bij de organisatie, fit zijn en een uitdaging zien in hun dagelijkse werkzaamheden, verzuimen aantoonbaar minder. Investeren om werknemers “fit for the job” te houden is, en blijft, dé manier om ziekteverzuim terug te dringen.

Overheid stimuleert duurzame inzetbaarheid

Los van het vervullen van de maatschappelijke plicht, dwingt de krapper wordende arbeidsmarkt werkgevers om iedereen een eerlijke kans op werk te bieden. Veel groepen krijgen geen baan aangeboden, omdat werkgevers hoge kosten voorzien. Dat de overheid hen helpt bij het beheersen van deze risico’s, weten veel werkgevers echter niet.

Om een voorbeeld te noemen: gemiddeld genomen geeft slechts 15% van de bedrijven het aantrekken van personeel met een arbeidsbeperking aandacht in hun personeelsbeleid. Waarom? Het aannemen van deze werknemers brengt immers geen financiële risico’s voor het bedrijfsleven met zich mee, door regelingen als de loonkostensubsidie en de no-riskregeling bij ziekte.

Duurzame inzetbaarheid en de taak van de overheid

Enerzijds stimuleert de overheid duurzame inzetbaarheid door het beschikbaar stellen van subsidies. Anderzijds doet dezelfde overheid te weinig aan het re-integreren van zieke werknemers, blijkt onder andere uit cijfers van UWV. Bij publiek verzekerde werkgevers stroomt zo’n 20% van de langdurig zieken de arbeidsongeschiktheidsregeling WGA in. Doordat wij, samen met de werkgevers, focussen op duurzame re-integratie, verlagen wij dit percentage naar iets meer dan 10%. Dat is beter voor de werkgever, maar zeker ook voor de werknemer.

Verantwoordelijkheid

In combinatie met een terugtrekkende overheid kunnen we stellen dat het de verantwoordelijkheid is van de werkgevers om zich juist te laten informeren over al de mogelijkheden. Meer mensen moeten gaan participeren op de arbeidsmarkt, zodat we met z’n allen de landelijke economie, en daarmee onszelf, verder vooruit helpen.

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Maandelijks het laatste nieuws in uw mailbox

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.