Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blog

Het begrip duurzaamheid bij arbeidsongeschiktheid

Duurzaamheid is tegenwoordig een begrip dat veel betekenissen kent. Binnen sociale zekerheid duidt het begrip op het verschil tussen een IVA- en WGA-uitkering. Dit lijkt een klein verschil, maar voor de werknemer resulteert dit in een hogere uitkering en voor de werkgever wel of geen grote kostenpost. 

Duurzaam arbeidsongeschikt wil zeggen dat er geen of een geringe kans is op herstel. UWV moet bij de WIA-beslissing concreet onderbouwen wat de herstelkans is van de werknemer. De verzekeringsarts van UWV schat hiervoor de toekomstige functionele mogelijkheden in.

Uitspraak duurzame arbeidsongeschiktheid 

Een voorbeeld uit de praktijk: de verzekeringsarts oordeelt dat een werknemer, met een posttraumatische stressstoornis en een ernstige depressieve stoornis, niet duurzaam arbeidsongeschikt is. Er zijn volgens de verzekeringsarts nog behandelingen mogelijk. De werknemer gaat tegen de toekenning van de WGA-uitkering in bezwaar, daarna in beroep en uiteindelijk in hoger beroep.

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) stelt vast dat de werknemer wel degelijk duurzaam arbeidsongeschikt is en recht heeft op een IVA-uitkering. De verzekeringsarts heeft terecht geconcludeerd dat nog niet alle behandelingen zijn gevolgd of afgerond. Toch stelt CRvB vast dat eerdere behandeltrajecten niet hebben geleid tot verbetering van de gezondheid. Daarnaast blijkt, volgens deskundigen, dat er weinig uitzicht is op herstel. Men verwacht daarom dat de nog mogelijke behandeltrajecten die UWV heeft voorgesteld niet leiden tot verandering van de situatie. Tevens stelt CRvB vast dat, indien de behandeling wel zou leiden tot herstel, dat zou moeten blijken uit de herbeoordeling.

Bezwaar aantekenen voor duurzaam arbeidsongeschiktheid onvermijdelijk

De onderbouwing van een WIA-beslissing is cruciaal om te bepalen of alle feiten zijn meegewogen in de beslissing. Een dergelijke onderbouwing wordt door UWV meestal alleen gegeven als er bezwaar wordt aangetekend. Een specialist beoordeelt dan op basis van de wetgeving en kennis van het dossier of er ruimte is om zaken anders te interpreteren dan UWV. Als een specialist het niet eens is met de beslissing van UWV kan het aantekenen van beroep en later zelfs hoger beroep worden overwogen.

WIA Magazine

Niet eens met een WIA-beoordeling… en nu?

Verzuim is in geen enkel bedrijf volledig te voorkomen. Vroeg of laat krijgt u te maken met een zieke werknemer. Vaak is dit van korte duur, maar het kan ook voor langere tijd zijn. U krijgt dan in veel gevallen te maken met een WIA-beoordeling. Hoe werkt dit in de praktijk?

Lees nog meer praktijkverhalen in dit magazine: 

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Word casemanager taakdelegatie

Word casemanager taakdelegatie

Wil je graag zieke medewerkers ondersteunen bij hun herstel, maar heb je nog geen ervaring als casemanager? Dan is dit jouw kans! Start bij Obra, de arbodienst van Robidus, met een uniek leer-werktraject. Leer het vak en ga direct aan de slag.