Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Blog

Drie tips inzake LKV

Het Loonkostenvoordeel (LKV) is een nieuwe financiële tegemoetkoming voor werkgevers die bepaalde werknemers in dienst nemen. Het LKV kent vier doelgroepen:

  • LKV oudere werknemers
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemers
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemers

Met de introductie van het Loonkostenvoordeel (LKV) vervalt de Premiekorting. Net als bij de Premiekorting verschillen de bedragen per doelgroep. Anders dan bij de Premiekortingen ontvangt de werkgever, op basis van de gegevens vanuit de Loonaangifte, na afloop van ieder jaar een bedrag van de Belastingdienst.

Hiervoor moet u wel een aantal praktische zaken tijdig regelen:

1. Vraag altijd de werknemersstatus op

Het is onmogelijk om in te schatten of iemand tot een LKV-doelgroep behoort. Het simpelweg vragen is de beste manier om erachter te komen. Alleen weet niet iedereen altijd het antwoord op die vraag.

Vraag daarom van elke nieuwe werknemer een zogenaamde doelgroepverklaring LKV op. De werknemer, of de (door werknemer) gemachtigde werkgever, kan deze verklaring vanaf 1 januari 2018 aanvragen bij UWV.

2. Direct bij indiensttreding

Doel van het LKV is het bevorderen van de kansen op arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking en oudere werklozen. De wetgever wil werkgevers stimuleren om deze mensen een baan aan te bieden. Vandaar dat het recht op LKV ook binnen drie maanden na indiensttreding verwerkt dient te worden in de salarisadministratie.

3. Doelgroepverklaring dient als bewijs

De doelgroepverklaring dient als bewijs voor het toepassen van het LKV. Administreer de doelgroepverklaringen dus goed. De Belastingdienst kan u later verzoeken deze documenten te overleggen. Kunt u geen exemplaar overleggen, terwijl u toch het LKV heeft toegepast? Dan kan er een boete volgen.

Overgangsregeling

Het LKV vervangt vanaf 1 januari 2018 de Premiekortingen voor arbeidsbeperkte en oudere werknemers. Premiekorting jongeren komt te vervallen, dit was een tijdelijke regeling. Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling is het belangrijk dat in het laatste tijdvak van 2017 (december) de indicatie van de betreffende premiekorting op ‘Ja’ staat . Het is niet nodig om voor deze werknemers een doelgroepverklaring aan te vragen.

Per 2020 is het voornemen om het loonkostenvoordeel Banenafspraak en scholingsbelemmerden structureel in te voeren en niet meer tot de maximale duur van 3 jaar te beperken.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Whitepaper benutten regelgeving

Wat vindt u in deze whitepaper?

Op de hoogte blijven van al het Nieuws rondom sociale zekerheid?

Vul hieronder uw gegevens in om u in te schrijven voor de nieuwsbrief.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.