Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking getreden. Het doel van de wet is het minder aantrekkelijk maken van flexwerk. Zo wil de overheid vaste contracten bij werkend Nederland stimuleren. In de whitepaper leest u alles over de nieuwe wet. 

Wet Arbeidsmarkt in balans

Wet Arbeidsmarkt
in Balans in 2020

De wet bevat onder andere de volgende aanpassingen:

Fietser

WAB: minder aantrekkelijk maken van flexarbeid

Naast bovenstaande aanpassingen die voor alle werkgevers gelden richt de wet zich op het minder aantrekkelijk maken van flexarbeid. De wet richt zich daarbij vooral op payrolling, maar raakt ook het reguliere uitzenden. Werkgevers gaan een hogere WW-premie betalen (drie keer zo duur) voor werknemers met een flexibel contract, dan voor werknemers met een vast contract. 

Payrollkrachten krijgen recht op dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn.

Inzetbaarheid wordt belangrijker

Per heden worden alle uitzendondernemingen in sector 52 geplaatst. Hiervoor is er een zeer hoge premie van toepassing op de Ziektewet.

Flexibele arbeid wordt zo duurder

De experts van Robidus concluderen dat de WAB ervoor gaat zorgen dat arbeid, met name flexarbeid, duurder zal gaan worden. In een steeds krappe arbeidsmarkt gaat dit nieuwe uitdagingen vormen bij bijvoorbeeld het vervangen van niet inzetbaar personeel ten gevolge van ziekte. Werken aan de inzetbaarheid van medewerkers en terugdringen van verzuim zal hiermee nog hoger op de agenda van HR-afdelingen komen te staan.

Meer weten over de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

Dit leest u in onze whitepaper:

Whitepaper - Wet Arbeidsmarkt in Balans