Downloads

Bedankt voor het downloaden van de brochure!

Robidus Brochure

Meer weten? Download hier al onze whitepapers

Verzuimpreventie magazine

Verzuimpreventie | Zet in op data

Wist u dat u binnen uw organisatie beschikt over waardevolle data om uw verzuimbeleid te optimaliseren? De RI&E, uw verzuimprofiel en het PMO zijn allemaal indicatoren waarmee u preventief kunt inspelen op verzuim. Benieuwd hoe? Onze verzuimspecialisten laten het u in dit magazine zien middels data, tips en best practices.

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen

Hoe hoger het deel van de beroepsbevolking dat met een ziekte of beperking aan de kant staat, hoe hoger de kosten voor de maatschappij. Robidus is ervan overtuigd dat voorkomen beter is dan verhelpen. Wij helpen organisaties om effectief verzuim terug te dringen. 

Ziektewet

Ziektewet

Een effectieve uitvoering van het Ziektewet-eigenrisicodragerschap zorgt ervoor dat kosten en risico’s worden beperkt. Door proactief te sturen op re-integratie en optimale gebruikmaking van wet- en regelgeving beperkt u de WGA-instroom.

Wet Arbeidsmarkt in balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 gaat een groot deel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in. Het doel van de wet is het minder aantrekkelijk maken van flexwerk. Zo wilt de overheid vaste contracten bij werkend Nederland stimuleren. In de whitepaper leest u alles over de nieuwe wet.

Benutten regelgeving

Benutten Regelgeving

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te bieden op een baan, kent Nederland tientallen subsidies en regelingen. Robidus helpt om u de beste regelingen te laten benutten.

Beperk inkomstenterugval

Het inkomen van arbeidsongeschikten

Door de jaren heen is een duidelijke verschuiving zichtbaar met betrekking tot de besliscriteria rondom het WGA-eigenrisicodragerschap. Uit onze analyse komt duidelijk naar voren dat het loont om actief te investeren in re-integratie van werknemers.

Zwangerschaps whitepaper2

Zwangerschaps-, geboorte- en ouderschapsverlof

Uw medewerker krijgt een kind. Weet u als werkgever waar de moeder en de partner recht op hebben? Robidus zet de belangrijkste regels rondom de verschillende verloven op een rij.

Whitepaper WGA in beeld

WGA in beeld

WGA-uitkeringen worden aan u als werkgever toegerekend. Daarom is het van belang om grip te houden op de WGA. Ontdek in deze whitepaper tips en praktisch advies.

Robidus Brochure Download

Robidus Brochure

In de brochure van Robidus leest u over onze dienstverlening, de kernwaarden, het fundament waar we op bouwen en delen we interessante cases uit de praktijk.