Actualiteiten

Downloads

Robidus biedt u gratis kennisdocumenten aan rondom sociale zekerheid. Hier vindt u onze brochure en diverse whitepapers vol achtergrondinformatie, uitleg over de regelgeving, toelichtingen op procedures en praktische tips. Zo kunt u rustig informatie over een thema teruglezen.

Brochure Robidus

Brochure download

Samen werken aan sociale zekerheid

In de brochure van Robidus leest u over onze dienstverlening, de kernwaarden, het fundament waar we op bouwen en delen we interessante cases uit de praktijk.

Whitepapers Robidus

Wet Arbeidsmarkt in balans

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Per 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in. Het doel van de wet is het minder aantrekkelijk maken van flexwerk. Zo wilt de overheid vaste contracten bij werkend Nederland stimuleren. In de whitepaper leest u alles over de nieuwe wet.

Effectief verzuim terugdringen

Effectief verzuim terugdringen

In deze whitepaper leest u alles rondom het terugdringen van het verzuim binnen uw organisatie. Ook als het verzuim niet werkgerelateerd is, kunt u veel doen om verzuim te voorkomen of de duur te beperken. Robidus is ervan overtuigd dat voorkomen beter is dan verhelpen. Wij helpen organisaties om effectief verzuim terug te dringen.

Ziektewet

Ziektewet

Een effectieve uitvoering van het Ziektewet-eigenrisicodragerschap zorgt ervoor dat kosten en risico’s worden beperkt. Door proactief te sturen op re-integratie en optimale gebruikmaking van wet- en regelgeving beperkt u de kosten.

Transitievergoeding

Transitievergoeding

Bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een medewerker kan de werkgever gehouden zijn aan betaling van een transitievergoeding. Dit is ook het geval als de werkgever het dienstverband met een medewerker beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Om werkgevers tegemoet te komen in de dubbele kosten is de Wet compensatie transitievergoeding tot stand gekomen.

Whitepaper - WGA in beeld

WGA in beeld

Vanwege de toerekenbaarheid van WGA-uitkeringen, heeft de werkgever er belang bij om arbeidsongeschiktheid te beperken. Slimme keuzes wat betreft financiering in combinatie met adequate toepassing van de regelgeving en effectief casebeheer geven de werkgever optimale controle. Wat kunt u als werkgever doen om uw risico’s te beperken?

Benutten regelgeving

Benutten Regelgeving

Om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te bieden op een baan, kent Nederland tientallen subsidies en regelingen. Robidus helpt om u de beste regelingen te laten benutten.

Beperk inkomstenterugval

Het inkomen van arbeidsongeschikten

“Ik krijg altijd 70% van mijn laatstverdiende inkomen” is het grootste misverstand rondom de inkomenspositie van werknemers. Werknemers die arbeidsongeschikt raken, gaan achteruit met het inkomen, al krijgen ze recht op een WIA-uitkering. Soms daalt het inkomen tot onder het sociaal minimum. Dat kan anders. Als werkgever kunt u hier invloed op uitoefenen.