Ziektewet

Werken aan herstel

Een medewerker die ziek uit dienst gaat, heeft recht op een Ziektewet-uitkering. Als werkgever betaalt u hier de kosten van. Daarnaast dient u alle Poortwachter-verplichtingen na te komen, ook als de medewerker uit dienst is. Robidus ondersteunt ZW-eigenrisicodragers bij de uitvoering van deze verplichtingen, zowel op administratief gebied als bij de ondersteuning van de re-integratie.

Benieuwd wat Robidus voor u kan betekenen?

Complexiteit van de ziektewet

Strenge administratieven eisen

Strenge administratieve eisen

Werkgevers die ZW-eigenrisicodrager zijn, hebben de verplichting om een aparte administratie te voeren voor de Ziektewet. Hierbij speelt de privacywet een belangrijke rol.

Routine opbouwen

Routine opbouwen is lastig

Gemiddeld gaan per jaar een aantal medewerkers ziek uit dienst. Doordat de wetgeving continu verandert is het lastig om routine en continuïteit in de uitvoering op te bouwen.
Medewerker uit dienst

Medewerker is uit dienst

De ZW-uitkeringsgerechtigde is niet meer werkzaam bij de werkgever. Hierdoor is er minder zicht op de werknemer en minder onderling contact. Dit maakt goede
begeleiding lastig.

Meer weten over de Ziektewet? 

ROBIDUS ZORGT VOOR PERSOONLIJK CASEMANAGEMENT

Robidus gelooft dat persoonlijk casemanagement beter is voor de werkgever en werknemer. We kijken gericht naar de individuele situatie en adviseren altijd op basis van het belang van beide partijen. Onze specialisten sturen actief op herstel binnen de mogelijkheden van de ZW-uitkeringsgerechtigde. Hierdoor beperken we uw ZW-uitkeringskosten, voorkomen we WGA flex–instroom en uw ex-werknemer kan weer snel deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Weten wat onze specialisten voor u kunnen betekenen? 

Ziektewet Dienstverlening

ZIEKTEWET FINANCIERINGSONDERZOEK

ZIEKTEWET SERVICE CENTER

Meer weten over de Ziektewet?

Dienstverlening Ziektewet