Ziektewet

Werken aan herstel

Een werknemer die ziek uit dienst gaat, heeft recht op een Ziektewet-uitkering. Als (voormalig) werkgever betaalt u de kosten en bent u verplicht om deze ex-werknemer te ondersteunen bij de re-integratie, zowel binnen als buiten de eigen organisatie. Robidus stuurt op re-integratie op basis van de mogelijkheden van uw voormalig werknemer. Door dit persoonlijk casemanagement kan de voormalig werknemer weer deelnemen aan het arbeidsproces.

Complexiteit van de ziektewet

Strenge administratieven eisen

Strenge administratieve eisen

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn, zijn verplicht een aparte administratie te voeren voor de Ziektewet. Hierbij speelt de privacywet een
belangrijke rol.

Routine opbouwen

Routine opbouwen is lastig

Gemiddeld gaan per jaar een aantal medewerkers ziek uit dienst. Doordat de wetgeving continu verandert is het lastig om routine en continuïteit in de uitvoering op te bouwen.
Medewerker uit dienst

Medewerker is uit dienst

De ZW-uitkeringsgerechtigde is niet meer werkzaam bij de werkgever. Hierdoor is er minder zicht op de werknemer en minder onderling contact. Dit maakt goede
begeleiding lastig.

ROBIDUS VOOR PERSOONLIJK CASEMANAGEMENT

Robidus gelooft dat persoonlijk casemanagement beter is voor de werkgever en werknemer. We kijken gericht naar de individuele situatie en adviseren altijd op basis van het belang van beide partijen. Onze specialisten sturen actief op herstel binnen de mogelijkheden van de ZW-uitkeringsgerechtigde. Hierdoor beperken we uw ZW-uitkeringskosten, voorkomen we WGA flex–instroom en uw ex-werknemer kan weer snel deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Ziektewet Dienstverlening

ZW Financierings
onderzoek

 • Analyse van het huidige beleid van de organisatie
 • Vergelijking publieke en private ZW financiering
 • Begeleiding implementatie ZW eigenrisicodragerschap

ZW service center

 • Poortcontrole op rechten en toerekening ZW
 • Benutten van vangnetregelingen
 • Voeren van de ZW administratie
 • Persoonlijke begeleiding van ZW gerechtigden, gericht op duurzaam herstel

Meer weten over de Ziektewet?

Dienstverlening Ziektewet
Inkomen arbeidsongeschikten

Wat vindt u in deze whitepaper?

 • Voor- en nadelen van het ZW-eigenrisicodragerschap
 • Welke verantwoordelijkheden heeft u als ZW-eigenrisicodrager?
 • Effectieve uitvoering van het ZW-eigenrisicodragerschap
 • Kiest u voor goed of optimaal eigenrisicodragerschap?