SV-regelingen

Werken aan een inclusieve arbeidsmarkt

Sommige werknemers hebben een lagere productiviteit of een hoger risico op uitval. Om deze mensen een eerlijke kans te geven op de arbeidsmarkt, heeft de overheid tal van regelingen geïntroduceerd. Deze regelingen bestaan enerzijds uit stimuleringsregelingen om doelgroepen aan te nemen of te scholen en anderzijds uit regelingen die werkgevers compenseren bij uitval van specifieke groepen. De experts van Robidus ondersteunen u bij het optimaal benutten van deze SV-regelingen.

Complexiteit van SV-regelingen 

Doelgroepen

Veelvoud aan doelgroepen

Elke regeling kent eigen doelgroepen, financiering en uitvoeringskenmerken.

Arbeidsintensief

Arbeidsintensief

De SV-regelingen zijn complex en veranderen continu. Elke regeling kent eigen procedures. Voldoen aan voorwaarden en de juiste administratieve eisen is tijdrovend.

Routine

Routine opbouwen is moeilijk

De meeste processen komen binnen een organisatie weinig voor. Het is daarom lastig om routine en continuïteit in de uitvoering te realiseren.

SV specialisten van Robidus

De specialisten van Robidus ondersteunen bij het optimaal benutten van de SV-regelingen;  zoals subsidies, kortingen, compensatie- en vangnetregelingen. Hierdoor worden uw risico’s als werkgever beperkt en krijgt iedereen een eerlijke kans om zijn eigen inkomen te verdienen-

SV DIenstverlening

 • Toetsen van huidige inrichting organisatie omtrent SV-regelingen
 • Benchmark vergelijking
 • Aanbevelingen op basis van best practices

SV CONSULTANCY

 • Praktische ondersteuning op de werkvloer
 • Geven van trainingen en workshops
 • Adviestrajecten rondom subsidies en kortingen

SV SERVICE CENTER

 • Uitvragen doelgroep status
 • Signaleren benuttingsmogelijkheden
 • Aanvragen regelingen
 • Volledige SV administratie

Meer over SV-regelingen?

SV Specialisten
Whitepaper benutten regelgeving

Wat vindt u in deze whitepaper?

 • Diversiteit aan subsidies en regelingen
 • Compliant uitvoeren van de regelingen
 • Een inclusieve organisatie worden
 • Verander het perspectief op arbeidsparticipatie